ATV

Institucija ombudsmana: Banjalučka "Toplana" nezakonito mijenje uslove ugovora

  • 27.03.2018. 14:45

Institucija ombudsmana za ljudska prava BiH, postupajući prema žalbama građana koji traže isključenje sa sistema centralnog grijanja banjalučke "Toplane", utvrdila je da to preduzeće nezakonito mijenja uslove ugovora.

U saopštenju Institucije ombudsmana navodi se da je utvrđeno da "Toplana" nezakonito i kršeći norme obligacionog prava jednostrano mijenja uslove ugovornog odnosa i onda pokrene postupak prinudne naplate potraživanja za usluge koje građani jednostavno i nedvosmisleno ne žele.

"Prema opštim principima obligacionog prava, ništavan je ugovorni odnos iz kojeg jedna strana, u ovom slučaju građanin, može izaći samo ispunjenjem niza uslova, koji su naknadno dodati, od kojih su neki praktično nemogući, jer zavise od volje trećih strana i koji podrazumijevaju dodatne finansijske obaveze samo za jednu stranu", ističe se u saopštenju.

Ombudsmani izražavaju uvjerenje da će sudovi uzeti u obzir njihove preporuke izdate u ovakvim predmetima, u skladu sa pozitivnim propisima.

"Sa stanovišta dobre uprave i vladavine prava, neprihvatljivo je da se jedinica lokalne samouprave i javno komunalno preduzeće, čiji rad finansiraju građani, ogluši o molbe građana za izlazak iz ugovornog odnosa, samo da bi imala mogućnost da ih tuži na sudu za visoke novčane iznose, dok su oni često u stanju socijalne potrebe i bez adekvatne pravne zaštite", poručuju iz Institucije ombudsmana.

(Srna)