ATV

Ministar pravde

Bukejlović za ATV: Uvrede na društvenim mrežama će se tretirati kao krivično djelo

  • Извор: АТВ
  • 05.03.2023. 20:40

Ministar pravde u Vladi Republike Srpske Miloš Bukejlović kaže za ATV da govoreći konkretno o kleveti, ne postoji nijedan vid cenzure koji bi pristekao iz ovog zakona, kao ni vršenje pritisaka na novinare, medijske kuće ili bilo koju vrstu ograničavanja slobode govora.

"Nacrtom Krivičnog zakonika smo uveli cijelu jednu glavu o povredi ugleda i časti, ali i krivično djelo iznošenja porodičnih prilika. Uvrede zbog nacionalne ili vjerske pripadnosti. Ova djela imaju takođe preventivnu mjeru i svrhu kako bismo na neki način uradili dekontaminaciju medijskog prostora i prostora koji je trebalo regulisati. Kazne su isključivo novčane prirode i utvrđen je dijapazon kazni koji kreće od 5.000 KM, a završava sa najvišom predviđenom kaznom od 120.000 KM. Moram napomenuti da ovaj gornji iznos se neće propisivati osim ako se utvrdi da ne postiže svrha kažnjavanja bez davanja najviše novčane kazne", kaže Bukejlović.

On napominje da će se ovaj zakon odnositi i na uvrede na društvenim mrežama. 

"Konkretizovali novo krivično djelo, a to je neovlašćeno objavljivanje tuđih snimaka i prepisa. Objavljivanje tuđih snimaka i fotografija, a bez saglasnosti lica koje se na njima nalazi, takođe se kvalifikuje kao krivično djelo s obzirom da smo imali situacije i sa smrtnim ishodom zbog ovog djela", kaže Bukejlović.

Govoreći o posebnom registru lica koja su izvršila krivično djelo seksualne zloupotrebe i iskorišćavanja djece, Bukejlović ističe da MUP vodi poseban registar, ali se sada predviđa širi krug lica koja će biti upisivana kao i određene obaveze prema ovim licima.

"U tom smislu se predviđa širi krug lica koja će biti u ovaj registar upisivana, ali isto tako i određene obaveze prema ovim licima u smislu da se od njih traži da se uzdržavaju približavanja mjestima na kojima se često nalaze djeca kao što su škole, predškolske ustanove, igrališta ili dječije manifestacije. Kao i da promjene svojih ličnih podataka prijavljuju nadležnom organu jedinice lokalne samouprave i MUP-u".

Registar koji vodi Ministarstvo unutrašnjih poslova smatra se tajnim podatkom i daje se samo u izuzetnim slučajevima.

"Ti slučajevi mogu varirati od zahtjeva strane nadležnog tužilaštva, suda, odnosno organa unutrašnjih poslova u slučajevima kada se protiv lica koja se već nalaze u registru vodi neka vrsta krivičnog postupka, ali pravo na podatke iz registra imaju i institucije koje u svom radu vrše neposredan kontakt s djecom. Tako da se u opravdanim slučajevima može tražiti izvod iz ovog registra. Kada u radni odnos treba da bude angažovano lice u poslovima u kojima se vrši neposredan kontakt s djecom, mora se izvršiti uvid u ovaj registar", kaže Bukejlović.

On napominje da je svrha regulisanja u ovoj oblasti prevencija. Takođe, na redu je i nova formulacija krivčnog djela krađa električne energije.

"Krivično djelo krađa električne energije smo uvrstili na inicijativu Republičkog javnog tužilaštva koje je kroz svoju praksu utvrdilo da je prethodna definicija je bila nedovoljno razrađena i dovodila je do toga da se istrage obustavljaju ili da imamo neujednačenu sudsku praksu. Sada smo redefinisali ovo krivično djelo, a sankcije su ostale iste", kaže Bukejlović.

Ministar pravde u Vladi Srpske ističe da su pored Republičkkog javnog tužilaštva inicijative stigle i od Udruženja žena Fondacije Banjaluka, stručnih lica u Vladi Srpske, ali da veliku zahvalnost duguju profesoru Milošu Babiću koji najbolje poznaje duh krivičnog zakonika koji im je mnogo pomogao u definisanju ovih krivičnih djela.