STAV REKTORA RS: Izjednačiti prava studenata na privatnim i državnim fakultetima!

  • 29.05.2014.17:06

Praksa i procedura polaganja ispita i ispunjavanja predispitnih obaveza studenata u Republici Srpskoj mora biti jedinstvena i na javnim i na privatnim visokoškolskim ustanovama s ciljem podizanja kvaliteta budućih kadrova na tržištu rada, zaključeno je na sjednici Rektorske konferencije Srpske.

Predsjedavajući Rektorske konferencije Žarko Pavić, koji je i rektor Nezavisnog univerziteta u Banjaluci, rekao je da je na današnjoj sjednici dogovoreno da konkretne prijedloge usaglašavanja ispitnih i predispitnih procedura u određenim oblastima visokoškolske ustanove dostave do 3. juna, kako bi ih resorno ministarstvo razmatralo krajem sljedeće sedmice.

"Vođe borbe za veći kvalitet u visokom obrazovanju u Srpskoj moraju da budu profesori, ali studenti svojom željom za učenjem moraju da podstiču profesore u toj borbi. U tom smislu moramo podsticati i interaktivni pristup obrazovanom procesu", rekao je Pavić novinarima u Banjaluci nakon sjednice Rektorske konferencije.

Vršilac dužnosti Panevropskog univerziteta "Apeiron" u Banjaluci Esad Jakupović rekao je da se u procesima ispunjavanja ispitnih i predispitnih obaveza studenata u Srpskoj mora insistirati na povećanju obima obaveza, znanja i angažmana za studente, ali i za profesore.

"U tom smislu, na našem univerzitetu smo uveli i obuke i testiranja za mlade asistente koji tek ulaze u nastavni proces, posebno one koji nisu imali priliku da izučavaju pedagoške grupe predmeta", rekao je Jakupović.

Integracija procedura javnih i državnih fakulteta, prema zaključcima sa današnje sjednice Rekorske konferencije, važna je i za organizovanje doktorskih studija u Republici Srpskoj koje će, vjerovatno, usljed nedostatka kapaciteta morati zajednički organizovati dva ili tri fakulteta, odnosno univerziteta.

Članovi Rektorske konferencije razgovarali su i o procedurama i planu za akreditaciju studijskih programa u Republici Srpskoj, te Strategiji razvoja visokog obrazovanja Srpske.