Predstavili aktivnosti

Dnevni centar - mjesto na kojem su djeca sigurna

  • Izvor: ATV
  • 18.11.2022.21:35

"Sigurno mjesto za djecu" - Dnevni centar u Banjaluci pred Svjetski dan djeteta predstavio je svoje aktivnosti uz kampanju "Promocija drugarstva".

Kampanja, koju su osmislila djeca iz ovog Dnevnog centra kao i iz drugih centara širom BiH, imala je za cilj da predstavi značaj Dnevnog centra za sve zajednice.

Danas su korisnicima centra, predstavnicima institucija i nevladinog sektora predstavljeni uspjesi koje je Dnevni centar ostvario tokom proteklih 11 godina.

Samo u ovoj godini u Dnevnom centru podijeljeno je 6.500 obroka, obavljeno 3.000 radionica i razgovora, ostvareno 1.000 donacija uz 116 korisnika.

U okviru njihovog rada danas djeluje Dnevni centar za djecu, Program podrške porodicama i program ekonomskog osnaživanja i Plavi telefon koji je dostupan u cijeloj Bosni i Hercegovini.

Plavi telefon je anonimna linija, te nije potrebno ostaviti ni jedan ličan podatak čak ni u slučajevima kada neko želi da prijavi nasilje nad detetom. Linija je besplatna i otvorena svakog dana od 9 do 22 časa.

Dnevni centar predstavlja sigurno mjesto za djecu, gdje se adekvatno i interventno reaguje na akutni problem djeteta, obezbjeđuje se pristup uslugama socijalne i zdravstvene zaštite, školskom sistemu, te se promovišu i štite dječija prava, pruža psihosocijalna pomoć i podrška i obezbjeđuju ostale usluge koje su važne za zadovoljavanje potreba djece. U Dnevnom centru se savjetodavnim, podržavajućim i edukativnim pristupom radi na prevazilaženju traumatskih i/ili visoko stresnih životnih iskustava djece, kao i osnaživanju djece da postanu aktivni subjekti u kreiranju svog života. 

Dnevni centar u svom radu angažuje stručno osoblje i volontere/ke koji su edukovani za rad sa djecom, a posebno edukovani za rad sa djecom iz osjetljivih i rizičnih grupa i koji su u svom radu obavezni poštovati Politiku o zaštiti djeteta Udruženja "Nova generacija".


Tagovi: