Uvjerenja o završenoj obuci pripadnicima Žandarmerije i čuvarima KPZ-a

  • 19.02.2021.20:43

Republiku Srpsku od danas štiti još 37 pripadnika Žandarmerije, a Kazneno-popravni zavod u Tunjicama čuvaju nova 22 pripadnika Policijske službe obezbjeđenja. To je prvi put da su, uz MUP, obuku završili i pripadnici Ministarstva pravde koji rade u zatvorima i čuvaju zatvorenike. Uvjerenja im je uručio ministar unutrašnjih poslova Dragan Lukač.

Tagovi: