Raste zainteresovanost

Visoke cijene goriva povećale interes za e-auta

  • Извор: Независне
  • 04.05.2022. 08:46

Pravna lica, kako iz privatnih i javnih kompanija, kao i građani u Bosni i Hercegovini zbog visokih cijena goriva i ušteda sve više razmišljaju o kupovini električnih automobila.

Anela Karahasan, sekretarka Udruženja za elektromobilnost pri Privrednoj komori FBiH, kazala je za "Nezavisne" da uštede koje se ostvaruju korištenjem električnih vozila pojačavaju interes za njima.

"Sve je veći broj pravnih lica, kako privatnih i javnih kompanija, koja korištenje električnih vozila u službene svrhe vide kao ogroman benefit s aspekta ušteda, s jedne strane, te ekološke osviještenosti u pogledu smanjenja zagađenja, s druge strane", navela je Karahasanova.

Istakla je da je u protekle dvije godine elektromobilnost u zemljama EU doživjela veliku ekspanziju i to zahvaljujući subvencijama i brojnim benefitima.

"U BiH tih podsticaja dosad nije bilo, ali je neminovno istaknuti da je elektromobilnost malo-pomalo stigla i u BiH. Najbolje govori podatak o broju članica Udruženja za elektromobilnost, kojih je po osnivanju 2019. bilo nekoliko, a sad ih je već oko 40 sa stalnom tendencijom rasta", kazala je Karahasanova.

Dodala je da na ulicama  u BiH možemo vidjeti lagani rast broja električnih vozila, a naročito onih koji pripadaju  turistima.

"Više nije neobično  vidjeti sve veći broj punionica uz objekte, hotele, restorane, tržne centre, što govori u prilog stanju elektromobilnosti u BiH, koja je neminovnost na putu ka smanjenju zagađenja iz transporta", pojasnila je Karahasanova.

Navela je da je Udruženje iniciralo Prijedlog odluke o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa pri uvozu novih električnih i hibridnih automobila, jer bi se tako doprinijelo poboljšanju uvoza ovih vozila, povoljnijim cijenama, većem interesu i unapređenju u pogledu starosne i ekološke prihvatljivosti vozila na ulicama u BiH.

"Suspenzija i smanjenje carina nije dovoljna mjera. Od velikog značaja su i subvencije pri kupovini, koje nemamo", naglasila je Karahasanova.

Prema podacima Udruženja za elektromobilnost pri Privrednoj komori FBiH, u BiH trenutno imamo oko 173 punionice sa 205 konektora, ali svakodnevno taj broj raste.

"Prošle godine u oktobru je bilo 139 punionica na nivou BIH, samim tim za svega nekoliko mjeseci evidentan je rast i pojačan interes. Ipak, veći dio tih punionica su AC ili spore punionice i u privatnom su vlasništvu, to jest u okviru restorana, hotela, trgovačkih centara i slično, što znači da pod hitno treba da olakšamo procedure za izgradnju javnih punionica, a naročito na ključnim koridorima i brzim cestama s težnjom ka izgradnji DC ili brzih punionica na tim lokcijama", stoji u podacima.

Kažu da najviše punionica za električne automobile imamo u Sarajevu, Banjaluci, Mostaru i Tuzli.

Kako je za "Nezavisne" ranije rekao Staša Košarac, ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH, Prijedlog odluke o privremenoj suspenziji i privremenom smanjenju carinskih stopa pri uvozu novih električnih i hibridnih automobila bi trebalo da bude usvojen u Savjetu ministara BiH do kraja ove godine.

Тагови: