Посјетом сајта www.atvbl.com прихватате услове коришћења наведене у даљем тексту. Молимо Вас да их пажљиво прочитате и упознате се са правилима истим, јер било какво коришћење ове интернет странице подразумијева Ваше прихватање услова и правила коришћења наведених у овом документу. Алтернативна телевизија д.о.о. задржава право да изврши делимичне или потпуне промјене веб сајта или опших услова употребе, без претходне најаве. Стога, молимо Вас да следећи пут када посјетите наш сајт, поново провјерите услове како бисте били упознати са евентуалним

Права интелектуалне својине и коришћење сајта

Сви детаљи, документа, илустрације и жигови који су објављени на овом сајту су у власништву Алтернативне телевизије д.о.о. Ништа садржано на овој веб страници се не може тумачити као дозвола за коришћење било ког жига који је приказан на овом интернет сајту. Коришћење сајта подразумијева претраживање сајта, штампање садржаја веб странце или чување у електронском облику и приступ и коришћење садржаја који се налазе на сајту, под условом да сва ауторска права и заштитни жиг Алтернативне телевизије буду сачувани. Коришћење било којег дела ове веб стране у комерцијалне сврхе или његово уклапање у било коју другу публикацију или веб страницу је строго забрањено.

Гаранције

Алтернативна телевизија је приказала детаљне информације које се налазе на овом веб сајту користећи интерне и екстерне изворе, по свом најбољем сазнању и уверењу, и непрестално настоји да прошири и ажурира те информације. Информације на овом веб сајту намјењене су искључиво представљању Алтернативне телевизије и њених услуга. Алтернативна телевизија не даје гаранцију комплетности, поузданости, благовремености или тачности информација на овом веб сајту, било изричито или прећутно. Алтернативна телевизија нема обавезу одржавања материјала и услуга доступних на овој веб страници, нити достављања повезаних исправки или допуна, те Вас стога молимо да имате на уму да ове информације, иако тачне на дан када су објављене, могу бити застарјеле. Стога Вам препоручујемо да провјерите сваку информацију коју прочитате на овом веб сајту пре него што је употребите у било ком облику. Уколико су Вам потребни било који савјети или инструкције у вези са нашим услугама, молимо Вас да нам се директно обратите.

Ограничена одговорност

Приступањем овом сајту, корисници овог веб сајта изјављују да су сагласни с чињеницом да користе приступ овом веб сајту и његовом садржају на сопствени ризик. Ни Алтернативна телевизија, нити треће стране које учествују у писању, производњи или преношењу овог веб сајта не могу бити одговорни за било какву директну, случајну, послједицу, индиректну или било какву другу штету, трошкове, губитке или повреде које настану као резултат приступа или немогућности приступа овом веб сајту, те коришћења или немогућности коришћења овог веб сајта, или као резултат чињенице да сте се ослонили на информације дате на овом веб сајту. Такође, Алтернативна телевизија не прихвата одговорност за било који губитак проузрокован вирусима који могу заразити Ваш рачунар или било какву другу имовину кроз коришћење, приступ или преузимање било каквог материјала са ове веб странице. Уколико одлучите да преузимате материјал са ове веб стране, чините то на сопствени ризик. Преношењем или пријемом информација са овог сајта не заснива се пословни однос између Вас и Алтернативне телевизије, те нико од корисника овог сајта не треба да поступа, нити да се уздржи од поступања, на основу било које информације на овом сајту. Слање порука путем електронске поште ни у ком смислу не обавезује Алтернативну телевизију на заснивање пословног односа са било којим корисником овог сајта.

Веб сајтови трећих лица

Овај веб сајт садржи линкове/референце за веб сајтове трећих лица. Обезбјеђујући такве линкове, Алтернативна телевизија не даје своју сагласност у погледу садржаја тих веб сајтова. Алтернативна телевизија не прихвата никакву одговорност за доступност или садржај тих веб сајтова, нити одговорност за штету или повреде које настану као резултат коришћења њиховог садржаја, у било ком облику. Алтернативна телевизија не даје никакву гаранцију да странице за које постоје линкови пружају информације било каквог квалитета. Корисници приступају таквим веб сајтовима на власти ризик.

Веб сајтови трећих лица

Корисник овог веб сајта је у потпуности одговоран за садржај и тачност информација које шаље Алтернативна телевизија као и за не кршење права било које треће стране на коју се евентуално односе те информације. Корисник даје свој пристанак Алтернативној телевизији да објави такве информације, као и да исте користи у сврху статистичке анализе или за било које друге пословне сврхе, укључујући но не ограничавајући се на репродукцију, развој, рекламирање, продажбу и маркетинг, без икаквог ограничења и без икакве накнаде кориснику.

Достављањем информација корисник даје гаранцију да посједује власничка права над послатим информацијама и материјалом, и да има право, односно пристанак за постављање приватних информација, односно материјала, те да коришћење истих од стране Алтернативне телевизије неће повредити права треће стране. Алтернативна телевизија ни у ком случају није у обавези да објави или користи достављене информације или материјал. При коришћењу веб сајта и било којих информација или материјала који се налазе на истом, корисник је у обавези да поступа у складу са свим применивим прописима.

Мјеродавно право и надлежност

Коришћењем овог сајта, сагласни сте да је за било какво правно потраживање или утужења везано за овај веб сајт или његову употребу мјеродавно право Р.Српске односно БиХ, а надлежан стварно надлежан суд у Бањалуци.