DRUŠTVO DOKTORA MEDICINE RS: Osuđujemo svaki pokušaj zloupotrebe u zdravstvenom sistemu!

  • 12.12.2013. 18:12

Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, Dragan Bogdanić, održao je sastanak sa predstavnicima Društva doktora medicine Republike Srpske.

Teme sastanka bile su dešavanja u vezi sa trenutnim stanjem u zdravstvenom sistemu Republike Srpske, kao i sa aktivnostima koje se provode u vezi sa utvrđivanjem odgovornosti pojedinih zdravstvenih radnika u slučaju istrage o nezakonitim invalidskim penzijama.

Ministarstvo i društvo doktora osuđuju svaki pokušaj zloupotrebe položaja ili primanja mita od strane zdravstvenih radnika, ali i smatraju da je neprimjereno da se bilo koji zdravstveni radnik osuđuje za određena djela, prije nego što o tome konačano mišljenje donesu za to nadležne institucije.

Zaključeno je, da pojedinci za koje se utvrdi da su sprovodili nezakonite radnje, treba da za iste snose odgovornost, te da nikako ove pojedince ne treba poistovjećivati sa svim zdravstvenim radnicima u Republici Srpskoj.

Na sastanku je rečeno da će Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Društvo doktora medicine Republike Srpske, zajedničkom koordinacijom i donošenjem odluka, i dalje nastaviti da rade na unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite i zdravlja stanovništva u Republici Srpskoj.