Конкурс за посао

Тражимо нове чланове нашег тима

  • Извор: АТВ
  • 03.10.2023. 11:04

У мјесецу у којем представљамо наш нови лого,Јутарњи програм и нову програмску шему, а ускоро почињемо и са многим другим пројектима, стога су нам потребни нови чланови нашег тима.

Тражимо: Инџест оператера, програм планера, маркетинг менаџера, менаџера продаје, дигитал менаџера, монтажера, сниматеља/камермана, реализатора и ИТ аминистратора.


Нађи у нашем креативном тиму мјесто за себе, а уколико те привлачи динамична и стимулативна радна атмосфера, креативни изазови и прилика да учиш и напредујеш, пошаљи нам свој ЦВ на konkurs@atvbl.com са назнаком за коју позицију аплицираш.

Конкурс је отворен до краја октобра.Опис послова и услови рада:


1. ИНЏЕСТ ОПЕРАТЕР

Одговара за правилно, благовремено и систематично архивирање емитованог и неемитованог програма;

Израђује мјесечне извјештаје о раду архиве;

Врши унос запримљених материјала;

Прегледа материјал за емитовање и обавјештава надређеног у случају мањкавости по питању квалитета, трајања и слично;

Припрема програм за емитовање;

Одговара за титловање страног програма;

Води рачуна о титлованом лиценцном програму;

Припрема материјал за адаптацију;

Претражује архивски садржај и доставља, по потреби, дијелове неопходне за реализацију вијести, одређене емисије или програма који се емитује;

Врши снимање различитих садржаја са других канала за потребе Телевизије;

Врши преснимавање аудио-видео материјала за потребе Телевизије;

Обавља и друге сродне послове по налогу непосредно надређеног.


Средња стручна спрема, минимум једна година радног искуства на истим или сличним пословима, добро познавање енглеског језика, добро познавање MS Office пакета, ппознавање програма за обраду видео материјала (Adobe Premiere), познавање рада у софтверу за унос и снимање материјала (Media Client, Schedule recording) и миграцију фајлова (Transfer monitor), познавање софтвера за дубоку архиву на ЛТО траке (XenData).


2. ПРОГРАМ ПЛАНЕР

Одговара за израду комплетне дневне и недјељне програмске шеме;

Креира детаљну дневну програмску кошуљицу;

По потреби, уноси неопходне измјене програма и обавјештава о томе све релевантне руководиоце и извршиоце;

Дневно комуницира са Сектором за маркетинг и комуникације и Сектором продаје за које је детаљна програмска шема релевантна;

Води евиденцију и архивира претходне кошуљице;

Обавља и друге сродне послове по налогу непосредно надређеног.


Висока или средња стручна спрема, минимум једна година радног искуства на истим или сличним пословима, добро познавање енглеског језика, добро познавање MS Office пакета, познавање рада у софтверу за истраживање гледаности (Arianna).


3. МОНТАЖЕР

Одговара за монтажу свих врста програма који су планирани за емитовање и учествује у њиховој реализацији;

Ради на свим расположивим монтажним системима;

Монтира прилоге и емисије за потребе програма у студију или на терену;

Монтира аудио и видео материјал према упутствима новинара/репортера или уредника;

Комуницира са новинарима/репортерима и сниматељима у циљу добијања што квалитетнијег материјала;

У сарадњи са новинаром/репортером даје приједлог за измјене и начин презентовања готовог материјала;

Брине да монтирани материјал одговара стандардима Телевизије;

Претражује и користи архивски материјал;

По потреби, самостално врши монтажу одређених програмских садржаја, обрађује и титлује дијелове програмског садржаја, уз упуте одговорне особе;

Води рачуна о техничкој исправности обрађеног материјала;

Припрема прилоге и емисије за поставку на њеб;

Обавља и друге сродне послове по налогу непосредно надређеног.


Висока или средња стручна спрема, минимум једна година радног искуства у монтажи, познавање енглеског језика, добро познавање MS Office пакета, одлично познавање рада у Adobe Premiere, Adobe After Effects и сличним програмима за монтирање.


4. КАМЕРМАН / СНИМАТЕЉ

Обавља послове сниматеља/камермана у студију или на терену;

Води рачуна о студијској опреми и дужан је да припреми студио прије сваке емисије, упали камере и свјетло;

Врши поставку свјетла на снимању у студију или ван њега;

Прије почетка емисије или живог преноса, договара се са реализатором или редитељем о поставци камера, ради по њиховој директиви, предлаже и нуди кадрове;

Снима на терену, за потребе прилога, документарних филмова, филмова и серија;

Припрема се за снимање у смислу истраживања о теми која се обрађује, и са новинаром/репортером се договора о плану снимања;

Снима кадрове по захтјеву новинара/репортера, водећи рачуна о визуелном изгледу снимљеног материјала, који ће се накнадно монтирати;

Води рачуна о опреми коју дужи, њеној исправности и провјерава је прије и послије сваког снимања;

Ради уживо укључења путем доступних платформи;

Одговара за све техничке аспекте слике и тона приликом снимања и укључења;

У ванредним ситуацијама самостално врши снимања одређених програмских садржаја на основу добијених упутстава одговорне особе;

Обавља и друге сродне послове по налогу непосредно надређеног.


Висока или средња стручна спрема, минимум једна година сниматељског и/или камерманског радног искуства, познавање енглеског језика, добро познавање MS Office пакета, посједовање возачке дозволе Б категорије.


5. РЕАЛИЗАТОР

Одговара за реализацију емисија у студију и на терену;

Креира листе за емитовање програма и реализује дневни програм;

Контролише технички квалитет материјала прије емитовања;

Обавља послове видео-миксера;

Координише рад свих радника и других лица ангажованих у раду на реализацији емисија;

Уколико дође до промјене редослиједа унутар емисија, обавјештава све учеснике у студију и режији;

Контролише рад камермана, графичара, тонаца и осталих запослених задужених за реализацију одређеног програмског садржаја;

Провјерава, прије емитовања, све снимљене материјале, њихову дужину, прве и посљедње кадрове;

Провјерава редослијед најава и, по потреби, најављује прве и послиједње ријечи;

Контролише припремљену музику и звучне ефекте, као и фотографије, карте, ефекте и посебне графике за реализацију одређеног програмског садржаја;

Обавља и друге сродне послове по налогу непосредно надређеног.


Висока или средња стручна спрема техничког или електротехничког смјера, минимум једна година радног искуства на истим или сличним пословима, познавање енглеског језика, познавање MS Office, познавање софтвера за монтажу (Adobe Premiere, Adobe After Effects и слично), софтвера за креирање и емитовање програма, те познавање рада на видео миксеру.


6. ДИГИТАЛ МЕНАЏЕР

Управља свим дигиталним платформама у надлежности Сектора маркетинга и комуникација и одговара за њихово успјешно функционисање;

Осмишљава, креира и имплементира садржаје, стратегије и планове за интернет комуникацију и кампање на свим платформама;

Припрема садржај и комуникацију за друштвене мреже, осмишљава и води плаћене кампање на друштвеним мрежама и интернету, и одговара за успјешност и ефикасност истих;

Припрема све форме извјештавања у домену друштвених мрежа, дигиталних платформи и дигиталног маркетинга, уопштено интернета;

Врши управљање и администрирање налога на друштвеним мрежама и другим дигиталним платформама;

Учествује и у свим другим процесима рада Сектора маркетинга и комуникација;

Обавља и друге сродне послове по налогу непосредно надређеног.


Висока или средња стручна спрема друштвеног смјера, минимум једна година радног искуства на истим или сличним пословима, добро познавање енглеског језика, добро познавање MS Office, добро познавањеPhotoshopa.


7. МЕНАЏЕР ПРОДАЈЕ

Учествује у изради годишње стратегије за продају рекламног простора;

Одговара за остваривање циљева дефинисаних од стране директора продаје;

Уговара годишње буџете клијената и прати њихову реализацију;

Предлаже и реализује све нестандардне типове оглашавања (стратешка партнерства и спонзорства);

Константно ради на ширењу мреже директних и потенцијалних клијената; Успоставља и одржава контакте са клијентима и израђује понуде емитовања за клијенте у складу са њиховим захтјевима;

Врши уговарање и реализацију потписаних уговора;

Врши пријем спотова и евидентира шифре;

Даје налоге за фактурисање и прати наплате од клијената;

Обавјештава клијенте о дневним измјенама програмске шеме;

Извјештава клијенте о окончаним кампањама и врши усаглашавање износа за фактурисање;

Брине се о временском плану и терминима (потписи уговора, истек уговора, састанци и слично);

Обавља и друге сродне послове по налогу непосредно надређеног.


Висока или средња стручна спрема, минимум двије године радног искуства у области продаје, одлично познавање енглеског језика, одлично познавање МS Office пакета.


8. МАРКЕТИНГ МЕНАЏЕР

Блиско сарађује с редитељем и дигитал менаџером, и оперативно, на дневном, седмичном и мјесечном нивоу обезбјеђује успјешно функционисање креативног тима;

Учествује у осмишљавању, реализацији и праћењу свих кампања, активности и процеса;

Учествује у креирању креативног правца;

Припрема креативне концепте, текстове и учествује у припреми свих креативних садржаја;

Учествује и у свим другим процесима рада Сектора маркетинга и комуникација;

Обавља и друге сродне послове по налогу непосредно надређеног.


Висока или средња стручна спрема друштвеног или умјетничког смјера, минимум једна година радног искуства на истим или сличним пословима, добро познавање енглеског језика, добро познавање МS Office пакета.9. ИТ АДМИНИСТРАТОР

Одговара за правилно и оптимално функционисање ИТ система;

Врши администрирање сервера, радних станица, активне и пасивне мрежне опреме, праћење оптерећења система и оптимизацију сервиса;

Врши инсталацију оперативних система и апликација, инсталирање и конфигурисање новог хардвера, ажурирање оперативних система, апликација и промјене конфигурације рачунара;

Врши инсталацију и подршку уређајима са специфичном технолошко-техничком намјеном те подршку специјализованим софтверским пакетима;

Обезбјеђује примјену дефинисаних процедура за заштиту система од неовлаштеног приступа и злоупотребе;

Учествује у изради упутстава за кориштење опреме;

Прати развој и примјену информационих технологија у ТВ броадцаст индустрији;

Предлаже допуне и измјене у начину рада ради побољшања искористивости и сигурности рачунарског система;

Утврђује мјесто квара на информатичкој опреми и предлаже кораке које треба предузети;

Учествује у инсталацији нове информатичке опреме;

Обавља и друге сродне послове по налогу непосредно надређеног.


Висока или средња стручна спрема електротехничког или информатичког смјера, минимум двије године радног искуства на истим или сличним пословима, добро познавање енглеског језика, добро познавање МS Office пакета.

Пратите нас и путем Вибера