ATV

Ministar pravde

Bukejlović: Znatno smanjene predviđene kazne za povredu časti i ugleda

  • Izvor: SRNA
  • 18.07.2023. 13:40

Ministar pravde Srpske Miloš Bukejlović rekao je da je Prijedlogom izmjena i dopuna Krivičnog zakonika Republike Srpske izbrisano krivično djelo uvrede, da kažnjavanje za uvredu ostaje u sferi prekršaja, dok je u znatnoj mjeri smanjena kazna kod krivičnog djela protiv časti i ugleda.

Obrazlažući prijedlog ovog zakona u Narodnoj skupštini Republike Srpske, Bukejlović je rekao da se ovim prijedlogom zakona uvode krivična djela protiv časti i ugleda, i to krivična djela kleveta, iznošenje ličnih i porodičnih prilika i javno izlaganje poruzi.

"Iznošenje neistina, ličnih i porodičnih prilika, izlaganje poruzi određenih kategorija lica prevazišlo je svaku normu društveno prihvatljivog ponašanja i na svaki način obezvrijedilo ljudsko dostojanstvo, tjelesni i duhovni integritet, čovjekovu privatnost, lični i porodični život", istakao je Bukejlović.

On je podsjetio da je članom 26 Ustava Republike Srpske propisano da je zagarantovana sloboda štampe i drugih sredstava javnog informisanja vodeći računa o članu 13 Ustava Republike Srpske, koji propisuje da su ljudsko dostojanstvo, tjelesni, duhovni integritet, čovjekova privatnost, lični i porodični život nepovredivi.

Bukejlović je ukazao da član osam Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i sloboda propisuje da svako ima prava na poštovanja ličnog i porodičnog života.

On je rekao da je ovim prijedlogom zakona propisano novo krivično djelo neovlašteno objavljivanje i prikazivanje tuđeg spisa sa predviđenim kvalifikovanim oblikom koji je za posljedicu mogao imati i smrt.

Prema njegovim riječima, izmjenama i dopunama Krivičnog zakonika Republike Srpske propisano je i da se izrečena kazna zatvora koja ne prelazi jednu godinu može na zahtjev osuđenog zamijeniti novčanom kaznom.

Bukejlović je rekao da je resornom ministarstvu od Fondacije "Udružene žene Banjaluke" dostavljena inicijativa za izmjene ovog zakona, a u vezi sa krivičnim djelom polno uznemiravanje i usklađivanje ovog zakona sa Konvencijom Savjeta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja u porodici.

"Izmijenjeno je krivično djelo polno uznemiravanje, ali je uvršteno i novo krivično djelo koje se odnosi na zloupotrebu fotografije, video-zapisa polno eksplicitnog sadržaja", istakao je Bukejlović.

On je naveo da je resornom ministarstvu od republičkog javnog tužilaštva dostavljena inicijativa za izmjenu krivičnog djela koje se odnosi na krađu električne energije, prirodnog gasa.

Bukejlović je podsjetio da je javnost od objavljivanja Nacrta ovog zakona imala aktivno učešće i izmjenama koje su prihvaćene u javnim raspravama koje su održane širom Republike Srpske.

Pratite nas i putem Vibera