MUP Srpske

''IDDЕЕA krenula u proces nezakonite uspostave digitalnog identiteta čime se ugrožavaju lični podaci građana''

  • 24.06.2024. 14:30

Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske uputilo je pismo svim institucijama koje su nadležne za obradu ličnih podataka građana i postupke izdavanja digitalnih certifikata kako bi upozorili da Agencija za identifikaciona dokumenta, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDЕЕA) zloupotrebljava zakonsku nadležnost pružanja tehničke podrške ministarstvima unutrašnjih poslova u BiH, čime je dovela u pitanje zaštitu ličnih podataka građana, saopšteno je iz MUP-a Srpske.

"IDDЕЕA se upustila u proces nezakonitog izdavanja digitalnih certifikata, te uvođenje udaljenog potpisa i digitalnog novčanika koji nisu zakonski regulisani u BiH i čime se narušava zaštita ličnih podataka građana. Podsjećamo, na nivou BiH ne postoji zakonski okvir za uspostavu digitalnog identiteta u skladu sa važećom ЕU regulativom, te je, prije bilo kakvih aktivnosti vezanih za digitalnu identifikaciju i usluge povjerenja, potrebno uskladiti pravni sistem sa ЕU regulativom koja je donesena na nivou Еvropske unije ove godine. Digitalni identitet je usko vezan sa informacionom bezbjednošću, a na nivou BiH ne postoji zakonska regulativa iz ove oblasti, čime se značajno povećava rizik od zloupotreba podataka", navode iz MUP-a i dodaju:

"Ovlaštenja i nadležnosti IDDЕЕA su jasno precizirane odredbama Zakona o IDDЕЕA (''Službeni glasnik BiH'', broj: 56/08), a što je između ostalog, vođenje i tehnički dizajn, upravljanje bazama podataka i osiguranje drugih tehničkih uslova za nesmetano funkcionisanje baza podataka. Ministarstva unutrašnjih poslova su, upravo, prema Zakonu o IDDЕЕA nadležni organ ili izvorni organ koji sarađuju sa Agencijom, a koji obrađuju podatke i koji su vlasnici podataka. Građani se, za svoja prava vezano za lične karte, uključujući i kvalifikovane digitalne potvrde vezane za lične karte, koje je IDDЕЕA najavila namjeru da izdaje, jedino i isključivo mogu obraćati ministarstvima unutrašnjih poslova koji, shodno zakonskim nadležnostima donose odluke u upravnim postupcima. Svako drugo postupanje koje uključuje zaprimanje zahtjeva od građana u kancelarijama IDDЕЕA, a koje je IDDЕЕA najavila, je nezakonito i predstavljaće grubu zloupotrebu.Pozivamo nadležne institucije da se definiše pravni okvir u oblasti digitalne identifikacije i usluga povjerenja u skladu sa ustavnim nadležnostima i ЕU regulativom, te da se nakon toga krene sa daljim aktivnostima vezanim za sisteme digitalne identifikacije u usluga povjerenja. Svako drugo postupanje može izazvati štetne posljedice".


Pratite nas i putem Vibera