Istraživanja

Otkriće na Marsu: Rover NASA otkrio nepoznate organske molekule

  • Izvor: Sputnjik
  • 05.11.2021.22:45

Rover NASA "Kjurioziti" otkrio je na Marsu tragove do sada nepoznatih organskih molekula. Nijedan od organskih molekula identifikovanih u Marsovom pijesku ne sadrži nedvosmislene znakove života, ali oni sugerišu da je nova tehnika koju je rover koristio, a koja ne zahtijeva bušenje tla, efikasan alat kada je u pitanju traženje dokaza o molekulima zasnovanim na ugljeniku, koji su važni gradivni blokovi za život kakav poznajemo, piše Sajens alert.

Nova tehnika primijenjena je gotovo slučajno, pošto je bušilica kojom je rover opremljen prestala da radi. Umjesto da prekinu misiju dok je ne poprave, stručnjaci NASA su primijenili novu tehniku. Umjesto da uzorke stijena sitni u prah, rover je analizirao uzorke pijeska u svojoj takozvanoj mokroj laboratoriji.

Organska jedinjenja u stijenama Marsa veoma su teška za otkrivanje, jer se raspadaju na jednostavnije molekule tokom zagrijavanja.

Međutim, ako prvo reaguju sa drugim hemikalijama, veća je vjerovatnoća da će ući u gasni hromatograf i maseni spektrometar radi analize, a da se ne raspadnu.

Stručnjaci NASA nisu očekivali da uzorci pijeska uzeti sa takozvane Ogankvit plaže budu bogati organskim jedinjenjima, ali nisu mogli da nastave sa bušenjem, pa su riješili da okušaju sreću sa njegovim ispitivanjem.

U uzorcima pijeska tako su našli nekoliko organskih jedinjenja, uključujući amonijak i benzoevu kiselinu. Neka od tih organskih jedinjenja do sada nisu identifikovana na Marsu.

Rezultati istraživanja uzoraka uzetih još 2016. godine sada su objavljeni u naučnom časopisu Nejčr astronomi.

Iako prisustvo tih organskih molekula ne znači definitivno da je na Marsu bilo života, niti su u uzorcima pronađeni derivati amino-kiselina, nova tehnika mogla bi da bude korisna za traganje za znacima života, čak i bez bušenja marsovskih stena.

- Ovaj eksperiment na Marsu proširio je inventar molekula prisutnih u uzorcima marsovskog tla i pokazao se kao moćno oruđe u daljoj potrazi za polarnim organskim molekulima biotske i prebiotske važnosti - napisao je naučni tim NASA koji predvodi Maeva Milan iz NASA Godard centra.

Tagovi: