Korisno za roditelje

Zašto djeca ne čuju kada im govorite NE?

  • 27.05.2021.13:49

Da li se ikada djeci obraćate rečenicama tipa: "Ne udaraj sestru", "Ne vuci brata za kosu", "Ne diraj to"? Svaki put kada budete u iskušenju izgovoriti sličnu rečenicu, sjetite se da djeca jednostavno ne čuju riječ "ne". Negativne riječi poput ne bacaj ili ne viči samo djecu podsjećaju na vrste negativnog ponašanja koje su im dostupne.

Suprotno tome, ako im date jasne upute, bez prijetnji i glasnih zahtjeva, izostaće efekt pažnje koju pokušavaju dobiti, odnosno vaša burna reakcija. S obzirom na to da pozitivne upute roditelja nisu reakcija koju žele određenim ponašanjem izazvati, jednostavno će morati napraviti izbor.

Zato, pokušajte zamijeniti negativne riječi pozitivnim riječima.

Tagovi: