Vic dana

Frizer

  • Izvor: ATV
  • 30.07.2022.08:19

Do­đe Pe­ri­ca kod fri­ze­ra i fri­zer ga upi­ta:

"Ka­ko ho­ćeš da te oši­šam?".

Perica odgovara:

"Bes­platno".Tagovi: