Vic dana

Momak i djevojka

  • Izvor: ATV
  • 09.08.2022.09:09

"Dra­ga, za­što pla­češ?".

"Mo­ji mi ne da­ju da se udam za te­be..."

"Pa do­bro, ne pla­či! Na­ći ću ja dru­gu!"

Tagovi: