Trojanski konj

Razvijen lijek koji pomoću lukavosti ubija rak

  • 25.07.2019.08:11

Nova metoda liječenja podrazumijeva vezivanje hemoterapije za masti, koje tumorima služe kao “gorivo” za širenje.

Maligne ćelije uzimaju masti zajedno s lijekom koji ubija kancerogene ćelije. Kada se nađe unutar tumora, lijek se aktivira i uništava kancerogene ćelije.

Naučnici su testirali pristup sa lijekom Paklitaksel na miševima i “potpuno uništili” rak kostiju, gušterače i debelog crijeva kod miševa.

Istraživanje je uradio američki Sjeverzopadni univerzitet, na čelu s dr Nejtanom Đaneskijem, profesorom sa Katedre za hemiju.

"To princip “trojanskog konj”. Lijek izgleda kao lijepa masna kiselina, tako da ga receptori tumora pozivaju da uđe," slikovito objašnjava profesor Đaneski.

Zatim dolazi do metabolizma lijeka, koji ubija kancerogene ćelije.

Hemoterapija napada ćelije koje brzo rastu, uključujući i one zdrave, a oštećenje zdravih ćelija može da dovede do neželjenih dejstava kao što su gubitak kose, povraćanje i infekcije.

"Ideja je da prerušimo lijek u masti kako bi ušao u ćelije, a tijelo ga transportovalo svuda naokolo," dodaje profesor Đaneski.