ATV u posjedu Zakona o dopuni krivičnog zakonika Republike Srpske

ATV EKSKLUZIVNO: Ko javno uvrijedi Republiku Srpsku ide u zatvor do 3 godine

  • Извор: АТВ
  • 28.07.2021. 10:18

ATV je u ekskluzivnom posjedu Zakona o dopuni krivičnog zakonika Republike Srpske koji su lideri parlamentarnih stranaka u Republici Srpskoj dogovorili na sastanku u Banjaluci.

Ovo je odgovor i zaštita na Inckovo nametanje odluke o zabrani negiranja genocida, a ovim se štite građani Republike Srpske i Republika Srpska.

Sadržaj je sljedeći:


1 - Ko javno izloži poruzi, preziru ili grubom omalovažavanju Republike Srpske, njenu zastavu, grb, amblem ili himnu, kazniće se kaznom zatvora do tri godine.


2 - Ako je djelo iz stava 1. ovog člana izvršeno na način da se Republika Srpska označi kao agresorska ili genocidna tvorevina ili njeni narodi agresorskim ili genocidnim, učinilac će se kazniti kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina.


3 - Ako je djelo iz stava 2. ovog člana izvršilo službeno ili odgovorno lice ili lice u institucijama vlasti ili organu koji se finansira iz javnog budžeta, kazniće se kaznom zatvora od dvije do deset godina.


4- Ako su djela iz st. 1. do 3. ovog člana izvršena u namjeri promjene ustavnog uređenja Republike Srpske, njene teritorijalne cjelovitosti ili nezavisnosti, učinilac će se kazniti kaznom zatvora od tri do petnaest godina.


Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku Republike Srpske".

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 10. Ustava Republike Srpske, prema kojem su građani Republike Srpske ravnopravni u slobodama, pravima i družnostima, jednaki pred zakonom i uživaju istu pravnu zaštitu ljudskih prava i sloboda.

Prema Ustavu BiH,  Bosna i Hercegovina se sastoje od dva entiteta, Federacije BiH i Republike Srpske, pri čemu svaki od entiteta ima svoje nadležnosti i svoje organe vlasti. Iako se radi o činjenici koja je dobro poznata svim građanima Bosne i Hercegovine, poslednjih godina se veoma često preduzimaju različite aktivnosti kojima se vrijeđa ugled Republike Srpske i njenih građana, sve u cilju provociranja određenih intervencija  u Dejtonski mirovni sporazum koje bi vodile ka ukidanju Republike Srpske. Posebnu opasnost po ustavnopravnu poziciju Republike Srpske i njenih naroda predstavljaju javno izrečeni stavovi da je Republika Srpska genocidna i agresorska tvorevina a njeni narodi genocidni i agresorski. Ovakvi javno izrečeni komentari na račun cijelog jednog naroda, predstavljaju necivilizacijski akt kojim se duboko vrijeđa ugled svakog pojedinca i kolektiviteta kojem taj pojedinac pripada. Jedino efikasno sredstvo zaštite svih individualnih i društvenih vrijednosti, pa i ugleda Republike Srpske i njenih naroda, jeste krivično zakonodavstvo. Upravo zbog ovih činjenica se pristupilo kreiranju novih zakonskih rješenja sa ciljem da se kroz organe formalne društvene kontrole obezbijedi sankcionisanje svih ponašanja kojima se vrijeđa ugled Republike Srpske i njenih naroda. Razlozi za donošenje ovog zakona sadržani su u potrebi stvaranja uslova da se prema navedenim pojavama i njihovim učiniocima može reagovati krivičnopravnim mjerama utvrđenim u zakonito provedenom sudskom postupku. 

Тагови: