ATV

Ministar pravde

Bukejlović: U registru pedofila će biti osuđeni u BiH i drugim zemljama

  • Извор: СРНА
  • 15.03.2023. 12:31

Ministar pravde Republike Srpske Miloš Bukejlović rekao je da je u registar lica pravosnažno osuđenih za seksualnu zloupotrebu i iskorištavanja djece planiran upis lica koja se vode u krivičnoj evidenciji kod nadležnog organa Srpske, ali i pravosnažno osuđena u BiH ili drugim zemljama.

Bukejlović je u Narodnoj skupštini Republike Srpske obrazložio da se Prijedlogom zakona o posebnom registru nastoji obezbijediti veća zaštita djece.

"Primjena ovog zakonskog rješenja treba da obezbijedi zaštitu djece od seksualne zloupotrebe, zlostavljanja i iskorištavanja, te spriječi lica pravosnažno osuđena za ta krivična djela da ih ponovio izvrše", naveo je Bukejlović.

Šef kluba poslanika SNSD-a Igor Žunić smatra da u Republici Srpskoj treba pojačati nadzor nad osuđenim pedofilima i onima koji izađu iz zatvora kako ne bi ponovili isto krivično djelo.

Tokom skupštinske rasprave o Prijedlogu zakona o posebnom registru lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece, po hitnom postupku, Žunić je rekao da udruženja i institucije koje rade sa djecom treba da imaju pristup podacima iz registra lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece.

Žunić je upozorio da bi javno objavljivanje registra moglo dovesti do osvete roditelja djece koja su doživjela određenu traumu.

"Broj skrivenih pedofila u Republici Srpskoj je veći od 200 osuđenih", istakao je Žunić.

Poslanik SDS-a Milan Petrović smatra da lica koja su počinila krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece treba da budu doživotno osuđena.

"Ostaje da pravnici sagledaju da li će se registar lica pravosnažno osuđenih za krivična djela seksualne zloupotrebe i iskorištavanja djece javno objavljivati", istakao je Petrović.

Poslanik Liste "Za pravdu i red" Zagorka Grahovac smatra da ovaj registar ne bi trebalo da bude javno objavljen, jer bi ova lica bila javno linčovana.

"Treba više razmišljati na način da ovaj registar bude upotrebljen na način da ova lica budu liječena", istakla je Grahovac.

Poslanik SDS-a Maja Dragojević Stojić mišljenja je da registar treba apsolutno da bude javan, jer pedofili ne smiju biti anonimni.

"U Republici Srpskoj imamo 200 registrovanih pedofila od kojih većina ponavlja krivično djelo zbog čega kao društvo moramo više raditi na prevenciji", istakla je Stojićeva.

Šef poslaničkog kluba PDP-a Igor Crnadak smatra da registar pedofila u Republici Srpskoj treba da bude javan i založe se za maksimalne kazne zatvora za pedofile, jer je u većini slučajeva djeci koja su doživjela takvu traumu uništen život. 

Prijedlogom ovog zakona propisuje se da se podaci iz registra mogu dati organima i organizacijama, ustanovama i institucijama i udruženjima koja obavljaju poslove iz svoje nadležnosti ostvaruju neposredni kontakt sa djecom ako za to postoji opravdani interes, navodi se u obrazloženju ovog prijedloga zakona.

Narodna skupština Republike Srpske prethodno je razmotrila Prijedlog skupštinskog programa rada u ovoj godini.

U zakonodavnom dijelu predviđena su 64 akta i to u prvom kvartalu ove godine razmatranje 12 akata, u drugom 14, 20 u trećem i 18 u četvrtom kvartalu.