Nekretnine na području Hrvatske

IRB pokrenuo više postupaka u Hrvatskoj za povrat imovine javnih preduzeća

  • Izvor: Glas Srpske
  • 18.08.2022.08:30

Investiciono-razvojna banka Republike Srpske pokrenula je posredstvom riječkog advokata Vladana Zečevića više sudskih, upravnih i drugih postupaka pred nadležnim organima u Hrvatskoj, da bi javna preduzeća iz Republike Srpske konačno povratila svoju predratnu imovinu u ovoj državi.

Iz IRB-a su za Glas Srpske naveli da je, nakon što je u avgustu prošle godine sklopljen ugovor sa Zečevićem, napravljen značajan iskorak u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa nekretnina javnih preduzeća iz Republike Srpske koje se nalaze na prostoru Hrvatske.

“S obzirom na to da se pomenute nekretnine nalaze na području druge države, ove aktivnosti za uređenje prava na nekretninama, uz primjenu Sporazuma o pitanjima sukcesije, Aneks G, treba da se sprovode na prostoru Republike Hrvatske, samim tim i od strane advokata sa područja ove države”, pojasnili su iz IRB-a.

Analizirajući dosadašnje rezultate naveli su da je u ovom periodu od 12 mjeseci, a na osnovu uvida na terenu i analize imovinsko-pravne dokumentacije, utvrđeno faktičko i pravno stanje svake pojedinačne nekretnine, što je bio i jedan od osnovnih zadataka riječkog advokata u skladu sa potpisanim ugovorom o pružanju pravnih usluga.

“On nam je dostavio pregled svih spornih nekretnina po namjeni i gradovima, iz kojeg se vidi da se radi o par desetina. Riječ je o nekadašnjim radničkim odmaralištima, zemljištu, poslovnim prostorima, prodavnicama, kancelarijama, skladištima i servisima. Najviše tih nekretnina se nalazi u regiji Dalmacije, Slavonije, Posavine i Banije. Neke od predmetnih nekretnina su i danas u funkciji, dok su neke devastirane zbog višegodišnjeg nekorišćenja”, naveli su u svom pismenom odgovoru iz Investiciono-razvojne banke Republike Srpske, ne navodeći i koja sve to javna preduzeća potražuju svoju imovinu u Hrvatskoj.

Kako su rekli, ovi "otvoreni" sudski procesi nažalost dugo traju, a najveći problem jesu neusaglašeni propisi Republike Srpske, odnosno BiH i Republike Hrvatske, koja je donijela zakonske propise kojim se omogućuje davanje nekretnina u dugogodišnji zakup, što je suprotno preuzetim obavezama iz Sporazuma o pitanjima sukcesije, Aneks G.

Riječki advokat Vladan Zečević potvrdio je za Glas Srpske pokretanje ovih postupaka pred nadležni organima u Hrvatskoj, ne otkrivajući pri tome više detalja.

“Tokom proteklog perioda uradio sam dosta toga, utvrdio status ovih spornih nekretnina i stanje u kojem se nalaze. Izvještaj o tome sam dostavio i IRB-u koji me je angažovao nakon javnog poziva. U ovom trenutku mogu jedino toliko reći”, rekao je Zečević.

Ignorisanje Aneksa G

Prema riječima advokata i predsjednika udruženja "Oduzeta imovina" Zorana Ristića, Hrvatska već decenijama ignoriše Aneks G, u kojem je navedeno da će prava na pokretnu i nepokretnu imovinu, na koju su građani ili druga pravna lica imali pravo 31. decembra 1990. biti priznata, zaštićena i vraćena od strane te države.

Umjesto toga, kako kaže, Hrvatska je svu ovu imovinu proglasila državnom dajući je pod zakup na 30 godina.

“Taj proces i danas traje. Јedan privatnik iz Gruda nedavno je uložio ogroman novac u kupovinu, odnosno zakup hotela na Makarskoj rivijeri. I to ništa ne bi bilo sporno da se ne radi o imovini koja pripada Elektroprivredi BiH”, kaže Ristić i dodaje da se vrijednost imovine preduzeća iz BiH i Srbije u Hrvatskoj procjenjuje na deset milijardi maraka.