Nastavljena sjednica Narodne skupštine

Unapređenje usluga platnog prometa s ciljem zaštite korisnika

  • Izvor: Srna
  • 30.11.2021.17:42

Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske nastavili su, nakon redovne pauze, zasjedanje razmatranjem Nacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o platnom prometu.

Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o unutrašnjem platnom prometu predviđa unapređenje usluga platnog prometa, posebno u oblasti naknada vezanih za platni račun, a sve s ciljem povećanja zaštite korisnika platnih usluga, naročito fizičkih lica.

Ovim zakonom je utvrđena obaveza ovlašćenih organizacija da fizičkim licima na jasan, precizan i jednostavan način predoče informacije o naknadama koje su vezane za platni račun.

S tim ciljem propisan je sadržaj i oblik izvještaja o svim naknadama za usluge povezane sa platnim računom, kao i obaveza ovlašćene organizacije da fizičkom licu, najmanje jednom godišnje, bez naknade, dostavi ili učini dostupnim ovaj izvještaj.

Osim navedenog, kao novina za fizička lica uvodi se platni račun sa osnovnim uslugama - osnovni platni račun, navedeno je u obrazloženju zakonskog rješenja.

Osnovni platni račun je račun koji se koristi za izvršavanje platnih transakcija u konvertibilnim markama, a ovlašćena organizacija je dužna da na zahtjev fizičkog lica u roku od deset radnih dana od dana prijema potpunog zahtjeva otvori osnovni platni račun.

U Nacrtu je navedeno da će ovlašćena organizacija odbiti zahtjev za otvaranje osnovnog platnog računa ako fizičko lice već ima otvoren platni račun kod drugih ovlašćenih organizacija, osim ako ovo lice dostavi pisanu izjavu i obavještenje druge ovlašćene organizacije da će platni račun biti zatvoren nakon otvaranja osnovnog platnog računa.

Zakonsko rješenje predviđa da Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge Banjaluka uspostavlja i vodi registre sefova fizičkih lica i poslovnih subjekata, kao elektronske baze podataka.

Podaci iz registara sefova nisu javno dostupni, a pristup podacima omogućen je ograničenom krugu korisnika.

Potpredsjednik Narodne skupštine Željka Stojičić navela je da je Zakon o unutrašnjem platnom prometu donesen 2012. godine, te je pretrpio dvije izmjene, prvu koja se odnosila na uključivanje Javnog preduzeća "Pošte Srpske" u obavljanje poslova platnog prometa, te drugu kada se uspostavlja i vodi registar fizičkih lica.

Tokom rasprave o predloženom zakonskom rješenju, Stojičićeva je navela da je cilj Nacrta osavremenjivanje pravog okvira u vezi sa platnim uslugama u narednom periodu koji je usklađen i sa zakonodavstvom EU.

Narodni poslanici razmotrili su predloženo zakonsko rješenje.  

Narodni poslanici će u nastavku sjednice razmatrati i Konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta Republike Srpske za šest mjeseci ove godine.

Prethodno je razmotren Nacrt zakona o međubankarskim naknadama kod platnih transakcija na osnovu platnih kartica.