Сједница

Влада утврдила четири приједлога закона: Успостављање "Амбер алерта" у Српској

  • Извор: АТВ
  • 25.04.2024. 14:56

Влада Републике Српске утврдила је данас Приједлог закона о измјени и допунама Закона о јавним тужилаштвима Републике Српске, по хитном поступку.

Овим законом прецизирају се норме везане за послове тужилачке управе, као и увођење контроле у вези са заснивањем радног односа у тужилаштвима, на одређено или неодређено вријеме, на основу чега се стварају претпоставке за праћење примјене Закона о буџетском систему Републике Српске, саопштено је из Бироа Владе за односе с јавношћу.

Дакле, врши се допуна одредбе која се односи на надлежности Министарства правде у смислу контроле над радом тужилачке управе, у виду надзора над финансијским и материјалним пословањем тужилаштава, као и одредаба које се односе на поступање ресорног министарства у случају постојања неправилности у примјени овог закона и других прописа те контроле над спровођењем јавних конкурса у тужилаштвима.

Разлози за доношење закона по хитном поступку садржани су у потреби јачања надзора Министарства над радом тужилачке управе, као и процедуре запошљавања с обзиром на то да је то орган који се финансира из буџета.

Влада je утврдила и Приједлог закона о измјени и допуни Закона о платама и накнадама судија и јавних тужилаца у Републици Српској, по хитном поступку.

Предложеним измјенама и допунама Закона о платама и накнадама судија и јавних тужилаца у Републици Српској приступило се након спроведене детаљне анализе тренда раста плата носилаца правосудних функција.

Наиме, ако би се наставио тренд повећања плата, условљен примјеном члана 6. важећег закона, засигурно би довео до значајног несклада у платама између носилаца правосудних функција с једне стране и свих других буџетских корисника с друге стране, те је било сврсисходно приступити измјени на начин да се повећа износ просјечне бруто плате из члана 6. важећег закона са износа од 1.625 КМ на износ од 2.600 КМ, наведено је у саопштењу.

На данашњој сједници, Влада Републике Српске је утврдила Приједлог закона о измјенама и допуни Закона о платама запослених у институцијама правосуђа Републике Српске, по хитном поступку.

Измјенама и допуном закона стварају се претпоставке да се запосленима у институцијама правосуђа Републике Српске могу исплатити накнаде због природе посла коју обављају, ради побољшања њиховог материјалног положаја док ће се висина накнаде прописати одредбама посебног колективног уговора, за свако радно мјесто, појединачно.

Наведени закон обухвата запослене у судовима, јавним тужилаштвима Републике Српске, Правобранилаштву Републике Српске, Центру за едукацију судија и јавних тужилаца Републике Српске, установама за извршење кривичних и прекршајних санкција Републике Српске и Судској полицији Републике Српске.

Влада Српске утврдила је и Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о полицији и унутрашњим пословима, по хитном поступку.

Предложеним законом употпуњује се законски оквир и омогућује да Министарство унутрашњих послова Републике Српске, у ситуацијама у којима је пријављен нестанак малољетног лица, након извршене процјене, хитно путем савремених средстава комуникације обавијести јавност о нестанку малољетног лица тако што ће јавно објавити информације које могу бити од значаја за његов проналазак.

Додатно се дефинише законски оквир за увођење система хитног обавјештавања јавности о нестанку дјетета, односно успостављање "Амбер алерт" система, односно система "Пронађи ме" на подручју Републике Српске.

Поред наведеног, доношењем овог закона дефинише се, у дијелу који се односи на одредбе престанка радног односа због остваривања услова за стицање старосне пензије полицијских службеника, да основ за престанак радног односа полицијског службеника буде 55 година живота и 40 година пензијског стажа или 65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања.

Такође, овим законом ствара се законски оквир за изузетак, који ће омогућити полицијском службенику који наврши 40 година пензијског стажа да може поднијети захтјев за престанак радног односа ради остваривања права на пензију, без обзира на године живота, до 31.12.2025. године. Наведено законско рјешење допринијеће адекватном и ефикасном обављању послова и задатака из надлежности овог Министарства.

Влада Републике Српске усвојила је Информацију о успостављању Система хитног обавјештавања јавности у случају нестанка малољетног лица "Пронађи ме" у Републици Српској.

Влада Српске је усвојила и Информацију којом се прихватају пројектни планови општине Челинац и општине Брод у пројекту "Водовод и канализација у Републици Српској II".

Влада се упознала са Информацијом о току реализације пројекта Мале олимпијске игре Републике Српске за школску 2023/2024. годину, и исту усвојила.

Влада Српске усвојила је и Информацију о изради приједлога управљања кризом ланаца снабдијевања у области информационо-комуникационих технологија.

Пратите нас и путем Вибера