ATV

Predsjedništvo BiH

Donesena odluka o prihvatanju sporazuma između BiH i Turske

  • 11.03.2021. 17:23

Predsjedništvo BiH donijelo je danas Odluku o prihvatanju Sporazuma između Savjeta ministara i Vlade Turske o saradnji u infrastrukturalnim i građevinskim projektima, i ovlastilo ministra komunikacija i transporta u Savjetu ministara (Vojina Mitrovića) da potpiše ovaj sporazum.

Predsjedavajući Savjeta ministara Zoran Tegeltija ovlašten je da potpiše Deklaraciju o zajedničkom regionalnom tržištu i Deklaraciju o Zelenoj agendi zemalja zapadnog Balkana koje su usvojene na Samitu Berlinskog procesa u Sofiji.

Predsjedništvo BiH primilo je na znanje Informaciju Ministarstva inostranih poslova u Savjetu ministara koja se odnosi na plan i analizu opravdanosti otvaranja novih diplomatsko-konzularnih predstavništava BiH.

Donesene su odluke o otvaranju ambasada BiH u Keniji /Najrobi/, Slovačkoj /Bratislava/, Brazilu /Brazilija/, Alžiru /Alžir/, Maroku /Rabat/, Azerbejdžanu /Baku/ i Tunisu /Tunis/, saopšteno je iz Predsjedništva BiH.

Predsjedništvo BiH donijelo je Odluku o prihvatanju Akata Svjetskog poštanskog saveza usvojenih na 3. vanrednom kongresu Svjetske poštanske unije, te ovlastilo ministra inostranih poslova u Savjetu ministara /Bisera Turković/ da potpiše Instrument o prihvatanju ovih akata.

U saopštenju se navodi da je Predsjedništvo BiH na sjednici u Sarajevu prihvatilo poziv predsjednika Tunisa Kaisa Saijeda za učešće na 18. samitu Međunarodne organizacije za frankofoniju koji će biti održan od 20. do 21. novembra u Đerbi.

Predsjedništvo BiH je usvojilo i Izvještaj o implementaciji Sporazuma o subregionalnoj kontroli naoružanja, Aneksa 1B, član 4, Opšteg okvirnog sporazuma za mir u BiH i radu Subregionalne konsultativne komisije u 2020. godini.