Vlada FBiH

Kantonalnim vladama preporučeno uvođenje pravila "VTP"

  • Izvor: Srna
  • 02.12.2021.16:16

Kantonalnim vladama u FFBiH preporučeno je da uvode "VTP" pravilo (vakcinisan, testiran, prebolio), zaključak je sa današnje sjednice federalne Vlade.

Donesene su mjere za narednih 14 dana, a Kriznim štabovima kantonalnih ministarstava zdravstva naređeno je uvođenje restriktivnijih mjera na osnovu procjene epidemiološke situacije.

Vlada je usvojila informaciju o epidemiološkoj situaciji u kojoj je navedeno da je zabilježen blagi pad sedmičnih indikatora, osim broja pacijenata na respirtorima.

Prema najnovijim podacima, do sada je u FBiH dato 975.980 vakcina protiv virusa korona, od čega prvu dozu 518.765, drugu 452.324, a treću 4.891.

Vlada je donijela odluku da Ministarstvu energije, rudarstva i industrije odobri dodjelu sredstava u ukupnom iznosu od 30 miliona KM za 241 korisnika.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije će s korisnicima grant sredstava sklopiti ugovore o dodjeli finansijske pomoći.

Sredstva se dodjeljuju prema Programu utroška sredstava Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije u okolnostima pandemije na osnovu utvrđenih kriterijuma i provedenog javnog poziva.

Na sjednici je primljen k znanju konsolidovani izvještaj o izvršenju budžeta FBiH, kantona i opština, te finansijskih planova vanbudžetskih fondova za devet mjeseci, prema kojem su svi nivoi vlasti ostvarili pozitivan finansijski rezultat od 512,9 miliona KM.

Ukupan finansijski rezultat na nivou budžeta FBiH manji je za 0,9 miliona KM nego u istom periodu prošle godine, saopšteno je iz federalne Vlade.

Vlada je utvrdila i uputila u Parlament FBiH Prijedlog zakona o materijalnoj podršci porodicama s djecom, koji uređuje osnove ove podrške i osnovna materijalna prava za podršku porodicama s djecom, postupak, uslove i način njihovog ostvarivanja, finansiranje, nadzor i druga pitanja.

Materijalna podrška podrazumijeva podršku kroz materijalna davanja s ciljem pomaganja u podizanju, odgoju i zbrinjavanju djece, kao i u njihovom osposobljavanju za samostalan život i rad.

Federalna Vlada usvojila je Akcioni plan FBiH za provođenje Strategije suprostavljanja trgovini ljudima BiH 2020 -2023. koji je sačinio Koordinacioni tim za borbu protiv trgovine ljudima.