Predstavnički dom

Usvojeni Prijedlozi zakona o budžetu i platama u institucijama BiH

  • Izvor: Srna
  • 29.03.2023. 17:23

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH usvojio je danas Prijedlog zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza za ovu godinu i Prijedlog zakona o dopunama Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH.

Prijedlog zakona o dopuni Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH usvojen je jednoglasno, dok je od 39 prisutnih poslanika 16 glasalo protiv Prijedloga zakona o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza za ovu godinu, a dva su bila uzdržana.

Ministar finansija i trezora u Savjetu ministara Zoran Tegeltija rekao je, obrazlažući prijedlog, da su ukupni prihodi budžeta 1.315.400.000 KM, od čega su najveći dio prihodi od indirektnih poreza 1.020.500.000 KM.

Tegeltija je precizirao da je ovogodišnji budžet povećan za 241,8 miliona KM u odnosu na budžet institucija BiH za 2022. godinu, pri čemu su planirani prihodi od indirektnih poreza veći za oko 155 miliona KM ili za 18 odsto nego lani.

Ostali izvori finansiranja su neporeski prihodi institucija BiH od 152.118.000 KM, namjenska sredstva za finansiranje institucija BiH 692.000 KM, preneseni višak sredstava iz prethodne godine 141.100.000 KM i primici od prodaje stalnih sredstava od 990.000 KM.

Govoreći o planiranim rashodima institucija BiH od 1.315.400.000 KM, Tegeltija je naveo da postoji budžetska ravnoteža, te da je predloženim budžetom predviđeno za servisiranje spoljnog duga 1.245.966.362 KM, što je za 426.777.243 KM više nego prethodne godine.

Ukupni rashodi institucija BiH i servisiranje spoljnog duga BiH u budžetu za ovu godinu, precizirao je Tegeltija, iznose 2.561.366.362 KM i veći su za 668.577.243 KM u odnosu na 2022.

Prema usvojenom Prijedlogu zakona o dopunama Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH, plate izabranih funckionera u institucijama BiH ostaće na postojećem nivou, bez obzira na povećanje osnovice na 600 KM zaposlenima u institucijama BiH.

Zaključak Kolegijuma Predstavničkog doma je da Prijedlog zakona o budžetu bude upućen Domu naroda na razmatranje po hitnoj proceduri.

Ovim je današnja sjednica završena, a predsjedavajući Predstavničkog doma Denis Zvizdić novu je najavio za 19. april.