Ministarstvo za prostorno uređenje

"Vlada FBiH da izmijeni spornu Uredbu ili će Srpska odgovoriti recipročno"

  • Izvor: Srna
  • 03.06.2022.12:14

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske očekuje da će Vlada Federacije BiH (FBiH) izmijeniti spornu Uredbu o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i učesnicima u građenju, a ukoliko to ne učini biće primijenjene recipročne mjere i uvedena identična ograničenja kroz propise Srpske.

Republika Srpska je navedene oblasti uredila vlastitim propisima, vodeći računa o ustavnim i stvarnim nadležnostima, te o činjenici da je tržište BiH jedinstveno i sa ograničenim resursima i kapacitetima, naveli su za Srnu iz Ministarstva povodom Uredbe federalne Vlade, kojom su pravna i fizička lica iz Srpske dovedena u situaciju da im je praktično onemogućen rad u tom entitetu.

"Sudeći po propisima koje donosi, može se osnovano zaključiti da Vlada FBiH dijeli BiH, onemogućavajući ili ograničavajući firmama i radnicima iz Srpske rad na cijeloj teritoriji BiH, čime izlazi iz okvira osnovnih principa i prava jedinstvenog i slobodnog tržišta, garantovanih Ustavom i zakonima BiH. Ovakvim postupanjem nadležni organi FBiH upravo rade ono za šta se uporno i neosnovano optužuju organi Republike Srpske", ističu iz Ministarstva.

U FBiH u posljednjih godinu dana doneseno je nekoliko propisa kojima se to tržište zatvara ili ograničava za firme iz Republike Srpske ili okruženja, odnosno uslovljava se da firma mora biti registrovana i imati sjedište na području Federacije.

Na taj način se vrši polarizacija na entitetskom nivou i obavezuje na registraciju paralelnih privrednih subjekata, ukoliko firme iz Srpske žele poslovati u FBiH, navode iz Ministarstva.

Iz Ministarstva ističu da, kada je riječ o poslovanju firmi iz oblasti građevinarstva, ne postoji uslov da preduzeće mora biti registrovano u tom entitetu, ali je FBiH uslovila da svaki inženjer, da bi dobio njihovu licencu, mora imati položen stručni ispit u FBiH, što u Republici Srpskoj nije slučaj, odnosno u Srpskoj se priznaje stručni ispit položen kod nadležnog federalnog ministarstva.

Licence se međusobno ne priznaju zbog neusaglašenih uslova, lakih zloupotreba i činjenice da je nadležnost urbanističko-građevinske inspekcije ograničena na teritoriju svog entiteta, pa inspektor ne može kontrolisati ispunjenost uslova u sjedištu firme koje je u drugom entitetu, ukazuju iz Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srpske.

U Ministarstvu napominju da su sporni Pravilnik o uslovima i kriterijumima davanja ovlaštenja nosiocima izrade studije uticaja na životnu sredinu, načinu i kriterijumima koje moraju ispunjavati nosioci izrade studije uticaja na životnu sredinu i visini naknade izdavanja ovlaštenja nosiocima izrade studije uticaja na životnu sredinu, zatim Pravilnik o uslovima koje moraju ispunjavati ovlaštene organizacije za obavljanje stručnih poslova iz oblasti zaštite na radu i Uredba o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i učesnicima u građenju.

Iz Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju pojašnjavaju da je u FBiH, prema Uredbi o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i učesnicima u građenju, kojom se, kao jedan od dokaza koji se prilaže uz zahtjev za izdavanje ovlaštenja fizičkom licu iz oblasti uređenja prostora i građenja, traži položen stručni ispit stečen u FBiH ili u SFRJ do 6. aprila 1992. godine, odnosno rješenje o oslobađanju od polaganja ispita.

To znači da od polaganja stručnog ispita nisu izuzeti inženjeri koji su stručni ispit položili u Republici Srpskoj, niti je data mogućnost da budu oslobođeni polaganja stručnog dijela ispita.

U Ministarstvu ističu da, za razliku od navedenog, u Republici Srpskoj praksa je da se u postupku izdavanja licenci za fizička lica iz oblasti uređenja prostora i građenja priznaje u cijelosti stručni ispit položen u FBiH. 

"S tim u vezi, napominjemo da su neke aktivnosti već i pokrenute, te je u pogledu uslova i kriterijuma davanja ovlaštenja nosiocima izrade studije uticaja na okoliš polovinom maja ove godine objavljena izmjena federalnog Pravilnika o uslovima i kriterijima davanja ovlaštenja nosiocima izrade studije uticaja na okoliš, načinu i kriterijima koje moraju ispunjavati nosioci izrade studije uticaja na okoliš i visini naknade izdavanja ovlaštenja nosiocima izrade studije uticaja na okoliš, kojom je omogućeno da pravna lica sa sjedištem na području BiH mogu obavljati ove poslove", kažu u Ministarstvu.

Dakle, uklonjena je propisana prepreka za pravna lica iz Srpske i pravno rješenje izjednačeno sa onim u Republici Srpskoj, navode iz Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju i napominju da u ovoj oblasti oba entiteta međusobno priznaju i licence date pravnim licima koja vrše izradu studija uticaja na životnu sredinu.

Vlada Republike Srpske je na jučerašnjoj sjednici prihvatila informaciju o mogućnostima radnog angažovanja pravnih i fizičkih lica iz Republike Srpske na tržištu Federacije BiH, u situaciji u kojoj je pravnim licima iz Republike Srpske podzakonskim aktima Federacije BiH, praktično, onemogućen rad u tom entitetu i donijela zaključak kojim se zadužuju sva ministarstva da izvrše analizu i uporedbu odgovarajućih propisa iz svoje nadležnosti sa propisima u drugom entitetu. te da predlože mjere za ujednačavanje prakse ili reciprociteta.

Tagovi: