Ambasador BiH u Hrvatskoj

Vranješ: MIP tražio da ambasadori krše zakon, Turkovićeva bi trabala odgovarati

  • Извор: СРНА
  • 07.09.2021. 09:27

Ambasador BiH u Hrvatskoj Aleksandar Vranješ odbacio je optužbe da je pokušao da spriječi Kristijana Šmita da učestvuje na bledskom forumu, naglašavajući da je kriv jedino jer je poštovao propise i što je na vrijeme shvatio namjere Ministarstva inostranih poslova (MIP) u Savjetu ministara koje je od njega tražilo da krši zakon za šta bi ministar Bisera Turković trebala odgovarati.

Vranješ je istakao da je prva instrukcija u ambasade u Hrvatskoj i Sloveniji stigla 30. avgusta, uz dopis iz OHR-a, da on i ambasador u Ljubljani Milorad Živković najave putovanje obezbjeđenja Šmita, ali ne i njega lično preko Hrvatske do Slovenije.

Iz priložene note vidljivo je da se OHR obratio MIP-u da informišu hrvatsko ministarstvo putem hrvatske Ambasade u Sarajevu da će Šmitovo obezbjeđenje putovati preko Hrvatske za Sloveniju.

Vranješ tvrdi da MIP nije kontaktirao hrvatsku Ambasadu u Sarajevu, nego zahtjev pretvaraju u instrukciju ambasadama BiH.

"Tražili su da najavimo četiri državljanina Njemačke, nosioce njemačkih diplomatskih pasoša, koji će imati i pištolje, sa 45 odnosno oko 50 metaka svaki, a recimo obezbjeđenje članova Predsjedništva BiH može da putuje sa dva pištolja i po maksimum 15 metaka", pojasnio je Vranješ za "Glas Srpske".

Vranješ je istakao da on i Živković odbijaju da postupe po instrukciji, jer ne postoji zakonsko utemeljenje po kojoj ambasade BiH u svijetu mogu najavljivati strane državljane zemljama prijema, nema zakona ni podzakonskih akata po kojem su ambasadori BiH u svijetu dužni da postupaju po noti OHR-a.

"Sistem najave zvaničnika je propisan aktima zemlje prijema i u slučaju Hrvatske i Slovenije ne predviđa pravo zaposlenicima OHR-a da putuju naoružani preko njihove teritorije", naglasio je Vranješ.

Prema njegovim riječima, ni jedan ambasador ne može po instrukciji MIP-a da krši zakone i propise koji važe u BiH, niti zakone države prijema.

"Da su postupali po zakonu, MIP bi obavijestio OHR da nemaju pravo da najavljuju putovanja njihovih naoružanih zaposlenika - stranih državljana i uputili bi ih prema Ambasadi Njemačke, čiji su ovi pratioci državljani i nosioci njihovih diplomatskih pasoša", istakao je Vranješ.

Nova instrukcija iz MIP-a stigla je 31. avgusta, upućena samo Ambasadi u Zagrebu.

Vranješ tvrdi da je zatraženo da ponovo najave put preko Hrvatske, ovaj put i Šmita i te iste pratnje 2. septembra iz Slovenije prema Sarajevu.

Šmit je trebalo prema Sarajevu da krene sa zagrebačkog aerodroma, a obezbjeđenje autima.

"Takozvani visoki predstavnik nije propisno imenovan rezolucijom Savjeta bezbjednosti UN i nema status visokog predstavnika. On je njemački civil na teritoriji BiH i samo ga tako možemo tretirati. Uostalom, tako ga tretiraju i Ruska Federacija i Kina", naglasio je Vranješ.

On je dodao da procedura najave putovanja preko aerodroma, podrazumijeva VIP tretman, a Šmit nema status VIP osobe u BiH.

"Ta usluga se i naplaćuje. Da sam postupio po ovoj instrukciji uslijedila bi faktura sa aerodroma koju ne znam kako bih platio, jer u instrukciji MIP-a nije naznačeno kako da pokrijemo taj nepredviđeni trošak", naveo je Vranješ.

Vranješ je napomenuo da se u startu moglo vidjeti da će Šmit na Bled doći nekim drugim putem, ali se to nije spominjalo.

"MIP je pokušao navesti ambasadore svojim instrukcijama da krše zakone i propise. Da postoji red, ministar Bisera Turković bi trebala odgovarati predsjedavajućem Savjeta ministara za ovo", ističe Vranješ.