Veliki svetac

Danas je veliki Sveti Atanasije: Molite Boga da zagrmi, a onda učinite ovo

  • 31.01.2020.08:35

Legenda kaže da je ćup godinama plutao, sve dok ga nisu pronašli ribari koji su ga otvorili. Tako je đavo ponovo izašao i i danas luta svetom iskušavajući i kvareći ljude.

Sveti Atanasije Svetogorski ili Atonski je živio u 10. vijeku. Zamonašivši se, više godina je proveo kao pustinjak. Upravo on je uveo kinovijski sistem na Svetu goru - ideju da monasi treba da žive u zajednici, umjesto kao pustinjaci kao što je preovlađivalo do tada.

Još za života je stekao mnogo poklonika. Napisao je prvi topik, odnosno zakonik Svete Gore. U našim krajevima, narod Svetog Atanasija smatra jednim od zaštitnika od nepogoda i oluja. Na jugu Srbije do danas je ostala sačuvana priča o tome kako je đavo iskušavao ovog monaha prerušivši se u najljepšu djevojku koja ga je mamila da se odrekne Boga i pridruži joj se u obožavanju nečastivog.

Sveti Atanasije je prozreo ovu prevaru i zamolio je djevojku da mu pokaže đavoljsku moć tako što će uskočiti u mali ćup. Ona je to učinila, a monah je odmah zatvorio posudu i bacio je u more. Legenda kaže da je ćup godinama plutao, sve dok ga nisu pronašli ribari koji su ga otvorili. Tako je đavo ponovo izašao i i danas luta svijetom iskušavajući i kvareći ljude.

Zbog ovoga, stari kažu da čim zagrmi, đavo pomisli da to ide Sveti Atanasije, uplaši se i odmah uskače u posude. Zato je važno da se na današnji dan svi sudovi drže čvrsto zatvoreni. U nekim krajevima Srbije, Svetog Atanasija slave vodeničari koji vjeruju da na današnji dan đavoli vrebaju u virovima, pa ni vodenice danas neće dobro da rade.