Vlada Republike Srpske

Dodatnih 7,6 miliona KM za zapošljavanje boračkih kategorija

  • Izvor: ATV
  • 23.06.2022.12:52

Vlada Republike Srpske obezbijedila je dodatnih 7.640.000 KM za zapošljavanje u ovoj godini, a sredstva su predviđena za realizaciju programa "Podrška zapošljavanju i samozapošljavanju djece poginulih boraca, demobilisanih boraca i ratnih vojnih invalida Vojske Republike Srpske - projekat `Zajedno do posla`".

Izmjenom Akcionog plana zapošljavanja za 2022. godinu biće obezbijeđeno zapošljavanje za još 764 lica koja su ispunila uslove javnog poziva po navedenom programu, tako da će biti omogućeno zapošljavanje ukupno 6.553 lica, u odnosu na ranije planirano zapošljavanje 5.789 osoba.

Obezbjeđivanjem dodatnih sredstava ukupna sredstva za zapošljavanje iznose 35.780.000 KM, u odnosu na ranije obezbijeđenih 28.140.000 KM, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću.

Vlada Srpske danas je utvrdila Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o premjeru i katastru kojim je navedena potreba usklađivanja sa odlukom Ustavnog suda Republike Srpske, zatim uvođenje i definisanje sistema masovne procjene vrijednosti nepokretnosti, te preciznije propisivanje pojedinih odredaba za čim se potreba ukazala kroz praktičnu primjenu zakona.

Predloženim izmjenama i dopunama, između ostalog, detaljnije se reguliše stručni ispit koji polažu lica geodetske struke i lica poljoprivredne i šumarske struke, te se preciznije reguliše rad geodetskih organizacija i pooštravaju uslovi za dobijanje licence za izvođenje geodetskih radova.