ATV

Fakultet bezbjednosnih nauka obilježio tri godine rada

  • 06.03.2020. 19:09

U tri godine postojanja i rada oko 300 studenata ponijelo je indeks Fakulteta bezbjednosnih nauka u Banja Luci. Mnogo više ih ostajalo ispod crte na upisnim rokovima, što govori o interesovanju i visokim kriterijumima koji su uspostavljeni na našem fakultetu, kaže dekan Predrag Ćeranić. Za to vrijeme, uspsotavljena je saradnja sa srodnim fakultetima u Beogradu i Moskvi. 

"Studijski program drugog ciklusa, ove godine smo upisali drugu generaciju, a ono što nas puno raduje jeste dogovor da zajedno sa Fakultetom bezbjednosti iz Moskve uradimo zajednički studijski program drugog ciklusa, tako da će naši studenti kad se stvori okončaju dobijati  dvije diplome moskovskog univerziteta i banjalučkog univerziteta", kaže Ćeranić.

"Drago mi je što sam u prethodnom mandatu kao predsjednik Vlade, upravo bila na čelu Valde koja je podržala transformaciju Visoke škole MUP-a u ovaj fakultet, razumjevši koliko je važno da imamo kadrovsku osnovu koja može u budućnosti da odgovori na sve one izazove koje budućnost nosi", kaže Željka Cvijanović, predsjednik Republike Srpske.

Jako smo zadovoljni sa razvojem naše najmlađe članice, kaže rektor Gajanin. Vrijedno rade na pisanju naučno-istraživačkih radova. 

"U akademsku zajednicu na ovom fakultetu u proteklom vremenskom periodu ulazili su najbolji, prije svega, najbolji prethodno naši studneti  ali i najbolji nastavnici koji su u prethodnom vremenskom periodu izvodili nastavu na Visokoj školi unutrašnjih poslova. Kao najmlađa članica učestvuju u međunarodnim projektima", kaže rektor Univerziteta u Banjaluci, Radoslav Gajanin. 

Diplomu Fakulteta bezbjednosnih nauka nije lako dobiti, a naši diplomci su prepoznatljivi ne samo u MUP RS nego i drugim agencijama, hvali se rukovodstvo fakulteta. Na treću godišnjicu diplome je dobilo 20 studenata. Najbolji od njih, kažu- stekli su znanja koja će im trasirati buduću karijeru u MUP RS. 

"Bila mi je čast upisati Visoku školu unutrašnjih poslova, zatim školovanje nastaviti na fakultetu  bezbjednosnih nauka. Trenutno sam pripravnik u PU Banja Luka. Moji dalji planovi su da se usavršavam i da svoj rad nastavim u ministarstvu", kaže Branka Đajić. 

Za doprinos u radu i razvoju  Fakulteta bezbjednosnih nauka na svečanoj ceremoniji dodijeljene su plakete i zahvalnice.