Kakve su kazne za lažne dojave o podmetnutim bombama?

  • Izvor: ATV
  • 18.05.2022. 22:36

Učestale lažne prijave o podmenutim bombama, okupirale su ovih dana MUP Srbije koji se bori sa sajber napadima, kao i nesavjesnim pojedincima kojima je ovako nešto zanimljivo.

Ipak, za takvu gluposti postoje sankcije. Lažne dojave o podmetnutim bombama reguliše Krivični zakon Republike Srpske, članom 334 Lažno prijavljivanje krivičnog djela.

Prema ovom zakonu, za osobe koje koje počine ovo krivično djelo izreći će se novčana kazna ili kazna zatvora do šest mjeseci.

To nije jedina tačka Zakona prema kojoj se može tretirati ovo krivično djelo. Pod Izazivanjem nereda, član 358 definišu se Krivična djela protiv javnog reda i mira.

"Ko učestvuje u grupi većeg broja lica koji nasiljem prema drugim licima, objektima ili stvarima ili ozbiljnom prijetnjom da će izvršiti nasilje, ugrožava javni red i mir, kazniće se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do tri godine".

Možda nekome djeluje i zanimljivo da lažno prijavi podmetnutu bombu, znajući da ga takva glupost može skupo koštati pametnije je da takav nalet inspiracije iskoristi za nešto drugo.