Zahuktava se rat sindikalaca

Mišić: Tužićemo Sindikat uprave

  • 28.09.2018. 19:23

Tužićemo Sindikat uprave i njegovog predsjednika Božu Marića - poručila je danas Ranka Mišić. Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske tvrdi da su predstavnici Sindikata uprave ciljano i zlonamjerno govorili o Savezu sindikata kao kriminalnoj organizaciji, i time im nanijeli nemjerljivu štetu.

"Ovog trenutka smo angažovali advokatsku kancelariju koja će podnijeti različite tužbe protiv Sindikata uprave Republike Srpske, predsjednika Sindikata uprave, sekretara Sindikata uprave i advokata gospodina Petkovića," rekla je Mišićeva.

Mišićeva kaže da Ustavni sud nije poništio Statut Saveza, kako tvrde u Sindikatu uprave, i da će to biti potvrđeno kada odluka bude zvanično objavljena. Naglašava da je sporno samo nekoliko riječi u Statutu, te da će, nakon što ih promijene, nastaviti da funkcionišu po starom. Na prijetnje tužbom, lider Sindikata uprave odgovara - to je klasično izvrtanje teza nekoga ko zna da je gotov. 

"Što se tiče optužbi, mislim da su one smiješne, i mi jedva čekamo da zajedno sa gospođom Mišić uđemo u sudnicu i da joj konačno demistifikujemo ovaj Savez sindikata, jer mislim da će gospođa Ranka Mišić samim ulaskom u sudnicu osuditi sama sebe," kaže Božo Marić, predsjednik Sindikata uprave Republike Srpske.

Marić i drugi predstavnici Konfederacije sindikata planiraju da obavijeste Vladu da su oni sada jedina reprezentativna sindikalna centrala u Republici Srpskoj, jer za njih Savez sindikata više ne postoji. Sukob Mišićeve i Marića je kulminirao kada je objavljena odluka Ustavnog suda Republike Srpske, po kojoj pojedine odredbe Statuta Saveza sindikata nisu u saglasnosti sa Ustavom i Zakonom o udruženjima i fondacijama Republike Srpske.