Kanton Sarajevo

Najavljene padavine: Upozorenje na moguće nove poplave

  • Izvor: Srna
  • 05.12.2021.14:44

Uprava civilne zaštite Kantona Sarajevo, zbog najavljenih kišnih padavina, izdala je upozorenje na moguće nove poplave na ovom području i pozvala sva pravna i fizička lica da odmah, u skladu sa svojim nadležnostima i zakonom propisanim obavezama, preduzmu neophodne preventivne mjere zaštite.

"Neophodno je pripremiti adekvatne snage i potrebna materijalno-tehnička sredstava za brzi odgovor na najavljene kišne padavine, jer će se tako stvoriti pretpostavke za efikasnije i brže reagovanje svih subjekata sistema zaštite i spasavanja u sveobuhvatnom odgovoru na potencijalne izazove i prijetnje od poplava, te samim time izbjeći velika materijalna šteta, kao i moguće povrede i ljudske žrtve", navode iz Civilne zaštite Kantona Sarajevo.

Posebno je apelovano da opštinske službe civilne zaštite sa područja Kantona Sarajevo kontinuirano obilaze najugroženija područja od poplava i da odmah stave svoje organizovane snage zaštite i spasavanja u stanje pripravnosti.

Dio Kantona Sarajevo je prije mjesec dana bio zahvaćen poplavama koje su uzrokovale obilne padavine.