Prioritetni zahtjev

Radom početi rješavati probleme boraca

  • Izvor: ATV
  • 29.03.2023. 19:10

Uvođenje prava na jedinstveni borački dodatak, povećanje ličnih i porodičnih primanja, pomoć licima optuženim i osuđenim za ratne zločine i zapošljavanje djece poginulih boraca, osnovni su zahtjevi boračke organizacije sa kojim su upoznali novog resornog ministra. Nadaju se kaže predsjednik da će uskoro početi njihovo rješavanje.

"To su znači četiri pitanja koje smo postavili kao najveći problem i koje evo kažem želimo da rješavamo. Ministar se složio da su to goruća pitanja i da će učiti sve da u narednom  periodu što hitnije počne da se rješava jedno po jedno pitanje", rekao je Radan Ostojić, predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske.

Radom namjeravamo da poboljšamo status boračke populacije, poručuje ministar. Rješenja za pojedine probleme već su kaže počeli tražiti. Rezultati će uskoro biti vidljivi.

"Radićemo na zapošljavanju mada i tu imamo dosta problema po tim spiskovima koje mi imamo oko 800-900 je nekvalifikovanih radnika", rekao je Danijel Egić, ministar rada i boračko invalidske zaštite Republike Srpske.

Prioritetni zahtjev veterana jeste da budu ustavna kategorija. Na taj način bi se kažu mnogo stvari bile rješile za ovu populaciju. 

"Drugi naš cilj jeste da se otvori javni registar boraca da se vidi koji su dezerteri sve i oni koji ne bi smjeli da budu borci i da dobijaju određena primanja od države da se javno zna. Treće jeste izmjena zakona o pravima boraca", rekao je Zoran Miljanović, predsjednik veterana Republike Srpske.

Resorno ministarstvo pokrenuće određna pitanja prema višim instancama sa ciljem da se ovi problemi riječe, poručio je ministar. 

Tagovi: