"Elektroprivredi Republike Srpske"

ERS: Bez osnova crnogorska inicijativa o valorizaciji voda Bilećkog jezer

  • Izvor: Srna
  • 03.04.2022.14:41

Inicijativa o pravima Crne Gore u valorizaciji voda Bilećkog jezera nema osnova, jer je sistem hidroelektrana na Trebišnjici završen još u bivšoj Jugoslaviji i nikada nije ni bilo predviđeno da se voda i energija dijele sa nekim iz Crne Gore, rečeno je danas Srni u "Elektroprivredi Republike Srpske" (ERS).

Još tada, istakli su iz ERS-a, precizirana je raspodjela i voda i energija iz tog hidroenergetskog sistema, kao i to za šta su tačno namijenjeni.

Nakon informacije da je Vlada Crne Gore formirala ekspertski tim koji će zastupati tu zemlju u postupku utvrđivanja prava u valorizaciji voda Bilećkog jezera, sa kojeg se preko Plata snabdijevaju potrošači na području Herceg Novog, u "Elektroprivredi" kažu da to do sada nije bilo definisano ni u jednoj studiji.

"Smatramo da nema razloga ni sada. Ne znamo koji je osnov da traže nešto što nikada nije bilo predviđeno", istakli su u ERS-u.

Crnogorska Vlada je na posljednjoj sjednici usvojila informaciju o valorizaciji voda hidroakumulacionog objekta Bilećko jezero, u kojoj se ukazuje na potrebu da se poslije 57 godina višenamjenskog korištenja voda međugranične rijeke Trebišnjice od BiH, Republike Srpske i Hrvatske utvrde prava Crne Gore, te da se ta prava adekvatno zaštite i valorizuju.

Kako su naveli, rješavanje pravične raspodjele hidroenergetskog potencijala hidrosistema Trebišnjica, koji u cijelosti koriste druge zemlje, veoma je važno pitanje za Crnu Goru, koja nesumnjivo polaže pravo na korištenje voda Bilećkog jezera, prema svim domaćim i međunarodnim propisima i zakonima koji uređuju ovu materiju.