Austrija

Grac na ivici bankrota

  • Izvor: Telegraf.rs
  • 08.11.2022.12:40

Revizorski sud grada Graca pogledao je finansije i došao do poražavajućih zaključaka: kasa je izgleda prazna, grad bi mogao postati nelikvidan.

I nakon odluke o procjenama za 2022. i 2023. godinu, Gradska služba za reviziju je zaključila da dostavljen i srednjoročni prijedlog budžeta ne odgovara utvrđenim principima, navodi se u povjerljivom pismu revizora Kancelarije za reviziju gradskoj vlasti i gradskog senata, u koji je uvid imao ORF Štajermark.

Konkretno, ovi planovi pokazuju da likvidnost grada nije zagarantovana za narednu godinu.

Razgovori nisu rezultirali prilagođavanjem srednjoročnog planiranja budžeta strategijskom izvještaju, a pismeni zahtjev nadležnom finansijskom direktoru grada u septembru ove godine, kako se navodi u pismu, nije dao zadovoljavajući odgovor na pitanje kako bi trebalo da bude obezbijeđena likvidnost grada.

Kako je saopštila gradska revizorska služba, odgovorni finansijski savjetnik Manfred Eber (KPO) obećao je revizorima da će do kraja oktobra predstaviti novi srednjoročni plan koji je razumljiv gradskoj revizorskoj službi. Revizorski sud je naglasio da se ni to nije dogodilo, čak ni nakon isteka dodatnog perioda.

Direktor Kancelarije za reviziju grada Graca Georg Vindhaber je u pismu objasnio da se "iskreno nada da će uskoro biti moguće da se opštinskom vijeću predstavi zakonski usklađen plan".

U suprotnom, Štajerska bi mogla da preduzme mjere nadzora za Grac.

"Ako se ne može planirati tekući budžet, takve mjere se mogu očekivati", navodi se u pismu.

U najgorem slučaju, to bi rezultiralo raspuštanjem opštinskog vijeća sa naknadnim novim izborima. U takvom slučaju, vladin komesar bi vodio svakodnevne službene poslove, prenosi "Telegraf.rs".

Tagovi: