Ministarstvo poljoprivrede

Objavljen Pravilnik o načinu ostvarivanja poljoprivrednih podsticaja

  • Извор: АТВ
  • 07.02.2023. 15:10

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske objavilo je na svojoj službenoj stranici Nacrt pravilnika o kapitalnim investicijama u poljoprivrednoj proizvodnji za 2023. godinu, u okviru kojeg su uvažene sugestije korisnika iznesene na javnim konsultacijama održanim u decembru mjesecu. 

"Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske nastaviće proces javnih konsultacija sa predstavnicima partnerskih organizacija koje zastupaju interese poljoprivrednih proizvođača i drugih subjekata u poljoprivredi, a naredni krug konsultacija ministarstvo će organizovati isključivo sa predstavnicima republičkih udruženja poljoprivrednika, Zadružnim savezom Republike Srpske i Privrednom komorom Republike Srpske", saopšteno je iz Ministarstva.

Takođe, Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela za 2023. godinu objavljen je i u Službenom glasniku Republike Srpske broj 11/23, te stupa na snagu 14. februara.

Pravilnik je rezultat niza konsultacija koje je ministarstvo organizovalo u prethodnom periodu i koje će nastaviti organizovati u cilju prilagođavanja odredbi pravilnika novonastalim situacijama na terenu, što će biti predmet eventualnih izmjena pravilnika u budućem periodu.

Pravilnik možete pogledati na OVOM LINKU.