U tri lota

UIO prodaje milka čokolade

  • Izvor: nezavisne.com
  • 01.11.2022.14:55

Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine u tri lota prodaje 9.791 komada milka čokolade.

Konkretno, predmet prodaje su: 

Lot 1

Čokolada Milka Oreo White 100 gr.                 2.041 komad 

Čokolada Milka  Lu 87gr.                                   785 komad

Čokolada Milka tuc 87gr.                                   385 komad 

Čokolada Milka Penaut caramel 276 gr.            346 komad

Lot 2

Čokolada Milka Oreo White 100 gr.                 1.540 komad

Čokolada Milka Alpine  270 gr.                          160 komad

Čokolada Milka Noisiete 270 gr.                         160 komad

ČokoladaMilka Whozenut  270 gr.                      320 komad

Čokolada Milka Toffe 300 gr.                             160 komad

Čokolada Milka Tuc 87gr.                                   200 komad 

Čokolada Milka  Lu  87gr.                                   200 komad

Lot 3

Čokolada Milka     87 gr.                                      800 komad 

Čokolada Milka   100 gr.                                    1.320 komad

Čokolada Milka   276 gr.                                        72 komad

Čokolada Milka   270 gr.                                      811 komad

Čokolada Milka   300 gr.                                      491 komad  

Svi predmeti koji se nalaze pod jednim brojem LOT-a trebaju biti obuhvaćeni sa jednom ponudom ili ponudom za kompletan predmet obuhvaćen jednim magacinskim brojem. 

Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica sa teritorije BiH koja se bave prometom predmeta direktne prodaje.

Direktna prodaja lakokvarljive robe održaće se 4.11.2022.godine sa početkom u devet časova, u prostorijama Regionalnog centra Sarajevo ul. Zmaja od Bosne 47b, Sarajevo.

Pregled robe koja je predmet   prodaje može se izvršiti uz prethodnu telefonsku najavu na adresi Braće Baljić 1C Sarajevo.

Tagovi: