Vlada Republike Srpske

Usvojen Prijedlog zakona o fiskalizaciji

  • Izvor: Srna
  • 02.12.2021.14:46

Vlada Republike Srpske usvojila je Prijedlog zakona o fiskalizaciji, kojim se uređuju predmet, obveznici i postupak fiskalizacije, sadržaj fiskalnog računa, te ostale procedure neophodne za efikasnu kontrolu ostvarenog prometa robe, odnosno usluga posredstvom elektronskih fiskalnih uređaja.

Razlozi za donošenje ovog akta sadržani su u potrebi daljeg razvijanja i unapređenja sistema fiskalizacije s ciljem suzbijanja "sive ekonomije" u Srpskoj, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose s javnošću.

U saopštenju se navodi da se razlike između nacrta i prijedloga zakona, koje su rezultat skupštinske i javne rasprave, ogledaju u tome da je uveden operater fiskalnog sistema čije su osnovne obaveze omogućavanje obvezniku fiskalizacije usklađivanje poslovanja sa odredbama ovog zakona i održavanje i podrška elektronskih fiskalnih uređaja.

Ključno pitanje na koje je ovakvim rješenjem dat odgovor jeste kako da se rastereti Poreska uprava od svih operativno-tehničkih pitanja koja su veoma zahtjevna i podrazumijevaju kadrovske kapacitete koje je u državnoj upravi gotovo nemoguće obezbijediti u današnje vrijeme s obzirom na nemogućnost da se spriječi odliv informatičkog i inženjerskog kadra.

Ovakvo rješenje postoji u zemljama kao što su Austrija, Rusija i Hrvatska, a sve više zemalja se i odlučuje na uspostavljanje operatera fiskalnog sistema koji se brine o svim aspektima fiskalizacije na strani poreskog obveznika, što podrazumijeva horizontalno upravljanje i nadgledanje čime se rasterećuje Poreska uprava i omogućava se da izvršava svoje primarne obaveze - utvrđivanje, kontrola i naplata poreskih obaveza bez zastoja.

Ostale razlike prijedloga u odnosu na nacrt zakona odnose se na usklađivanje i potpunije uređivanje pojedinih zakonskih odredaba, kao i tehničko poboljšanje teksta zakona koji će biti upućen na razmatranje i usvajanje u Narodnoj skupštini.

Vlada je danas usvojila i Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o poljoprivrednom zemljištu, kojim je propisano da se za promjenu namjene poljoprvrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe plaća jednokratna naknada.

"Članom 36. Zakona, propisano je u kojim se izuzetnim slučajevima ova naknada ne plaća. S ciljem stvaranja boljeg poslovnog okruženja za investiciona ulaganja u prerađivačku industriju pripremljen je tekst ovog prijedloga izmjena zakona. Naime, u konkretnom slučaju, izmjenama ovog zakona se predlaže da se naknada za promjenu namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe ne plaća i u slučaju izgradnje objekata u oblasti prerađivačke industrije", navodi se u saopštenju.


Tagovi: