Zelena prognoza za naredni period

  • 05.05.2020.14:15

Ratarstvo: Strna žita se nalaze u fazi vlatanja do klasanja u zavisnosti od vrste i vremena sjetve. Vrši se prihrana azotnim đubrivima a isto tako i folijarnim đubrivima i bio stimulatorima. Prethodna kiša je dobro došla i veoma dobro uticala na formiranje klasa kod žitarica.

Usjevi pšenice su u početnim fazama klasanja, u dobrom su zdravstvenom stanju.

Šteta na usjevima kukuruza mogu biti naročito velike ako dodje do masovne pojave pipe u periodu nicanja kukuruza i obrazovanja prva dva do četiri lista. S obzirom da je registrovana pojava pipe u kukuruzu, ako proizvođači registruju 3 do 4 imaga pipe kukuruza po m2 preporučuje se sprovođenje hemijskih mjera zaštite i to insekticidima na bazi aktivne materije bifentrin ili cipermetrin.

Uljana repica uveliko cvjeta i u dobroj je kondiciji i u dobrom zdravstvenom stanju.

Povrtarstvo: Paprika, paradajz i kupus su presađeni u plastenike, a berba krastavca je već počela. Obavezno je provjetravanje plastenika, kao i redovno navodnjavanje i prihrana.Paprika i paradajz  su u fazi formiranja cvjetova i zametanja prvih plodova. U ovom periodu paziti na pojavu trpisa i lisnih vaši. Krompir je u fazi nicanja, može se vršiti ogrtanje krompira i međuredna obrada ako ima korovskih biljaka. Kupus je u fazi od presađivanja do sječenja u zavisnosti od vremena sadnje. Poslije kišnog perioda uz porast temperatura dolazi do pojave pepelnice i plamenjače, te bi trebalo izvršiti tretmane protiv pojave ovih bolesti. 

Voćarstvo: Koštičavo voće se nalazi u intezivnom porastu. U zasadima trešnje i kajsije potrebno je izvršiti tretmane protiv crne vaši trešnje.

Šljiva I breskva se nalaze u fazi porasta plodova.Potrebno je izvršiti tretman na bazi insekticida protiv savijača obe vrste voća uz prihranu. Potrebno je obezbijediti velike količine vode.