ATV

Darko Ćulum

Migrantska kriza može da naruši stanje bezbjednosti u Srpskoj

  • 23.01.2019. 12:33

Direktor Policije Republike Srpske Darko Ćulum upozorio je danas da se u toku ove godine očekuje nastavak migrantske krize koja može ozbiljno da naruši stanje bezbjednosti u Srpskoj.

Ćulum je istakao da je jedan od argumenata za takvu procjenu trenutno stanje bezbjednosti u Unsko-sanskom kantonu, gdje je evidentirano 600 slučajeva narušavanja bezbjednosti više nego u ranijem periodu, a sve su počinili migranti. 

"Migranti su na tom području vršili krađe, teške krađe, razbojništva, silovanja, pokušaje ubistava, nanošenje tjelesnih povreda, uzurpaciju imovine građana i druga krivična djela. Ovo sigurno prerasta u bezbjednosni problem, pored zdravstvenog, humanitarnog i finansijskog aspekta ove krize", rekao je Ćulum Srni. 

Prema njegovim riječima, dolaskom ljepšeg vremena za očekivati je da će doći i do većeg priliva migranata na području Srpske i cijele BiH. 

"Mi ćemo sa Graničnom policijom BiH pokušati da zaustavimo ilegalan prelazak migranata, a imamo dobru saradnju sa zemljama u okruženju. Naše mišljenje je da treba zatvoriti granicu da migranti ne mogu ulaziti, jer kada uđu na područje Srpske i BiH mi imamo problem. Gdje su god koncentrisani migranti oni prave probleme i vrše krivična djela", naglasio je Ćulum. 

On je upozorio da postoji i problem u vezi sa procesuiranjem migranata i da je tužilaštvo do sada procesuiralo samo dva migranta na području Unsko-sanskog kantona i to oba za najteža krivična djela. 

"Samo njima je određen pritvor, sve ostalo ide u redovnu proceduru, a kada ode u redovnu proceduru migrant izađe iz države i nemate više koga procesuirati", rekao je Ćulum i dodao da će procesuiranje migranata biti tema narednog sastanka na nivou BiH kojem će prisustvovati direktori policije i glavni tužioci. 

Prema njegovoj ocjeni, migrantska kriza je i dalje prisutna na području Srpske, ali trenutno zbog zime sa nešto smanjenim intenzitetom. 

Policija Srpske je u ovoj godini otkrila 193 migranta i oni su predati Graničnoj policiji i Službi za poslove sa strancima BiH. 

"Stav Vlade Republike Srpske je i dalje da nema uslova i kapaciteta za smještaj migranata na teritoriji Srpske i kretanja migranata bez nadzora policije. Intenziviran je rad svih policijskih uprava na terenu s ciljem pronalaska migranata i imamo bolju saradnju sa lokalnim zajednicama u cijeloj Srpskoj", istakao je Ćulum. 

Statistika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske pokazuje da je na teritoriji Srpske u prošloj godini otkriveno 4.607 migranata koji su uglavnom dolazili iz Pakistana, Sirije, Irana, Iraka i Avganistana. 

"Najveći priliv migranata je bio na području Policijske uprave Bijeljina, a kada je riječ o gradovima najviše ih je otkriveno na području Bijeljine, Banjaluke, Zvornika, Foče i Prijedora", kaže Ćulum i dodaje da je u 2018. godini na području Srpske otkriveno 37 krivičnih djela koja se odnose na krijumčarenje migranata. 

Prema njegovim riječima, u strukturi migranata 95 odsto su muškarci starosti do 35 godina, a u više od 95 odsto slučajeva migranti kod sebe nemaju nikakave lične dokumente. 

"Oni imaju novac i mobilne telefone, a prilikom uzimanja ličnih podataka daju lažne informacije, pogotovo kada izjave uzimaju u Graničnoj policiji i Službi za poslove sa strancima. Ali, postoji evidencija u Službi za poslove sa strancima gdje uzimaju kompletnu biometriju i otiske prstiju i dlanova tako da se može izvršiti identifikacija u bazama zemalja koje imaju registrovane njihove podatke", rekao je Ćulum. 

On je dodao da migranti i dalje prilikom otkrivanja u velikoj većini slučajeva izražavaju namjeru za podnošenje zahtjeva za azil, ali te zahtjeve ne podnose. 

"Oni samo tih mjesec dana stvaraju prostor kako bi izašli iz BiH, ali situacija na terenu je takva da oni ne mogu izaći jer im hrvatska granična policija ne dozvoljava ulazak u Hrvatsku. Zbog toga su skoncentrisani na području Unsko-sanskog kantona", napomenuo je Ćulum.