ATV

Banjaluka

Narodna skupština usvojila nacrte zakona o visokom obrazovanju

  • 06.12.2019. 13:12

Narodna skupština Republike Srpske usvojila je nacrte zakona o visokom obrazovanju i o obezbjeđenju kvaliteta u visokom obrazovanju Republike Srpske čiji je cilj podizanje kvaliteta u tom sistemu u Srpskoj.

Novi zakon o visokom obrazovanju donosi se radi usklađivanja domaćeg sistema sa promjenama u evropskom prostoru visokog obrazovanja, a postupak akreditacije propisuje se kao obaveza svim visokoškolskim ustanovama da bi se obezbijedila veća prepoznatljivost, prohodnost, uporedivost i kvalitet domaćih visokoškolskih kvalifikacija van granica Srpske i BiH.

Nacrtom zakona o visokom obrazovanju uvodi se oslobađanje plaćanja školarina za redovne studente prvog i drugog ciklusa koji prvi put upisuju prvu i svaku narednu godinu studija i koji prvi put obnavljaju završnu godinu studija prvog ciklusa, a predviđena su i podsticajna sredstva za redovne studente trećeg ciklusa studija i studente prvog ciklusa studija.

Osnovni ciljevi Nacrta zakona o obezbjeđenju kvaliteta u visokom obrazovanju Republike Srpske dugoročno obezbjeđuju siguran put razvoja visokog obrazovanja Srpske, navedeno je u obrazloženju tog akta.

Skupština je usvojila Nacrt zakona o poreskom postupku Republike Srpske koji se donosi zbog stvaranja pravnog okvira za sprovođenje projekta e-registracija privrednih subjekata u Srpskoj i preciziranja odredaba o postupku primjene procjene poreske osnovice kod fizičkih lica.

Ovim aktom unapređuje se pravno normiranje ove značajne oblasti i mijenjaju određeni dijelovi poreskog postupka u Srpskoj, odnosno pojednostavljuju određene procedure za poreskog obveznika i Poresku upravu Republike u čijoj je nadležnosti primjena ovog zakona.

Usvojeni su zaključci Kluba poslanika SNSD-a na nacrt ovog zakona prema kojima "Narodna skupština predlaže da se ovaj nacrt zakona uputi u stručnu raspravu u trajanju od 60 dana, te da se za njeno sprovođenje zadužuje Odbor za finansije i budžet Narodne skupštine".

Narodna skupština je usvojila i Nacrt zakona o ostvarivanju prava na besplatnu pravnu pomoć u Republici Srpskoj kojim se uređuje pravo na tu pomoć i utvrđuju korisnici pomoći, kao i oblici i subjekti nadležni za pružanje besplatne pravne pomoći.

Ovim aktom uređuje se i postupak pružanja i uslovi i način ostvarivanja prava na tu pomoć, promijenjene okolnosti koje nastupe u postupku ostvarivanja prava na besplatnu pravnu pomoć i s tim u vezi neopravdano odobrena besplatna pravna pomoć, troškovi zastupanja, kao i nadzor nad primjenom zakona i kontrola u ostvarivanju tog prava.

Poslanici su usvojili Nacrt zakona o sportu Republike Srpske kojim se kvalitetnije uređuju pojedini segmenti sportskog sistema, a posebno razvoja široke baze školskog i univerzitetskog sporta.

Usvojen je i Nacrt zakona o izmjeni Zakona o jedinstvenom registru finansijskih izvještaja Republike Srpske, kojim se briše odredba kojom se uređuje pitanje predaje korigovanih finansijskih izvještaja u jedinstveni registar, čime se taj akt usklađuje sa Zakonom o računovodstvu i reviziji Srpske.

Poslanici su usvojili i Nacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske radi potrebe daljeg razvijanja oblasti računovodstva i revizije, te inoviranja, dogradnje i preciznijeg propisivanja pojedinih odredaba postojećeg zakona u toj oblasti s ciljem njegove lakše i potpunije primjene u praksi.

Skupština nije usvojila Nacrt zakona o izmjenama i dopuni Zakona o registru zaposlenih kod korisnika budžetskih sredstava Srpske čiji je jedan od ciljeva bio otklanjanje sumnji u vjerodostojnost podataka o diplomama zaposlenih u javnom sektoru, posebno najviših funkcionera.

Ovaj nacrt bio je prijedlog narodnih poslanika Jelene Trivić, Draška Stanivukovića i Nebojše Vukanovića.

Nakon glasanja o apsolviranim tačkama dnevnog reda, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović zaključio je rad drugog dijela osme redovne sjednice parlamenta i nastavak zakazao za utorak, 10. decembar, u 10.00 časova. 

Тагови: