Banjaluka

Poslanici o novom Poslovniku o radu Narodne skupštine Republike Srpske

  • 30.06.2020.19:08

Očekivano, rasprava o novom Poslovniku o radu, uzburkala je strasti u sali Narodne skupštine. Oba bloka ostaju pri svojim stavovima. Opozicionari u svemu vide pokušaj da im se uskrati vrijeme za diskusiju. Vladajući odgovaraju da je svrha unapređenje efikasnosti najvišeg zakonodavnog tijela.

Gušenja demokratije nema, i svi će imati priliku da utiču na konačnu verziju dokumenta, jasan je i prvi čovjek Parlamenta.

"Ovo nije usmjerneo ni protiv koga, nego je usmjereno da Parlament postane efikasniji. Naravno da bez vas i rukovodstva skupštine to neće biti moguće. Ako ne bude tu sinergije i ne bude saradnje, nema Poslovnika koji može da reguliše te odnose. Jadna je ona skupština koja se samo oslanja na amandmane, članve Poslovnika, i šta ja znam, ako tu nema razumijevanja i nema zajedničkog cilja", rekao je Nedeljko Čubrilović, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske.

Najglasnije su ponovo bile i najpoznatije skupštinske bundžije i šoumeni. Dokazano je da neki od opozicionara pred skupštinsko zasijedanje, materijal i ne pročitaju. Ono što je danas isplivalo na površinu je činjenica da ima i onih koji ne poznaju ni važeći poslovnik, iako u skupštinskim klupama sjede već neko vrijeme. 

"Da li je normalno da i pitam sve građane da u jednom demokratskom društvu u kojem mi živimo postoji određena tgačka dnevnog reda o kojoj se odlučuje bez razmatranja. Članom 130 novog Poslovnika vi ste to predvidjeli", istakao je Draško Stanivuković, poslanik PDP-a u NSRS.

"Ne čitate sadašnji Poslovnik. Pola svoje diskusije ste zasnovali na članu 130 novog Poslovnika, a niste pročitali Poslovnik koji imamo sada. Član 132 gdje fino piše: "Na sjednici se razmatra svako pitanje koje je na dnevnom redu prije nego što se o njemu odlučuje, osim ako se ovim Poslovnikom određuje drugačije ili na samoj sjednici zaključi da se o nekom pitanju odlučuje bez razmatranja. To imamo u ovom Poslovniku", naglasio je Igor Žunić, šef Kluba poslanika SNSD-a u NSRS.  

I u Prijedlogu novog poslovnika, vrijeme za diskusiju svakog od poslanika ostaje 10 minuta. Skraćuje se vrijeme obraćanja u ime kluba, sa 20 na 15 minuta. Obrazlaganje povrede poslovnika, trajaće minut umjesto dosadašnja tri, a repliciranje se sa tri skraćuje na dvije minute. Dio rješenja preuzet je od Parlamenata iz okruženja. Poslednji put je novi poslovnik usvojen 2010. godine, s tim što je prethodnih godina pretrpio nekoliko izmjena.