ATV

Novi Grad

Sastanak o osnivanju Јavne ustanove "Park prirode Una"

  • 13.11.2019. 08:08

Za danas je u Novom Gradu zakazan sastanak načelnika ove i opština Kozarska Dubica, Krupa na Uni i Kostajnica o osnivanju Јavne ustanove "Park prirode Una", najavljeno je iz kabineta načelnika opštine Novi Grad.

Vlada Republike Srpske donijela je u septembru odluku o proglašenju Parka prirode "Una" koji se prostire na području ove četiri opštine.

Odlukom je predviđeno da će za upravljanje Parkom prirode "Una" četiri opštine osnovati javnu ustanovu sa sjedištem u Novom Gradu, u skladu sa procedurama propisanim zakonom kojim se uređuje sistem javnih službi i zakonom o lokalnoj samoupravi.

Predviđeno je i da se zaštita, korišćenje, upravljanje i razvoj parka prirode sprovodi na osnovu plana upravljanja koji je upravljač dužan da u roku od dvije godine pripremi i dostavi ministarstvu nadležnom za zaštitu životne sredine radi upućivanja na usvajanje Vladi Republike Srpske.

Odlukom je definisano i da se do donošenja plana upravljanja, zaštita i upravljanje parkom prirode sprovodi na osnovu programa za sprovođenje mjera upravljanja, koji je upravljač dužan da donese u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ove odluke.

Prethodno je potrebno pribaviti mišljenje Republičkog zavoda za zaštitu kulturno-istorijskog i prirodnog nasljeđa i saglasnost ministarstva nadležnog za zaštitu životne sredine.

Predviđeno je i da će upravljač u roku od godinu dana od dana donošenja odluke donijeti pravilnik o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi.

Тагови: