Vlada Republika Srpska

Smanjenje zatezne kamate sa 0,05 na 0,03 odsto dnevno

  • 07.06.2018. 15:14

Vlada Republike Srpske utvrdila je danas po hitnom postupku Prijedlog zakona o zateznoj kamati prema kojem je značajno smanjena stopa zatezne kamate sa 0,05 odsto na 0,03 odsto dnevno.

Prijedlogom zakona se uređuje visina stope i način obračuna zatezne kamate u Srpskoj u slučaju kada dužnik zakasni sa ispunjavanjem novčane obaveze u domaćoj ili stranoj valuti. 

Odredbe ovog zakona primjenjuju se na sve slučajeve u kojima zatezna kamata nije propisana posebnim zakonom, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose s javnošću. 

"Novim zakonskim rješenjem značajno je smanjena stopa zatezne kamate sa 0,05 odsto dnevno na 0,03 odsto dnevno, a predlaže se, takođe, da se ne vrši korekcija glavnice stopom rasta potrošačkih cijena", ističe se u saopštenju. 

Cilj ove odredbe je brže i lakše izmirenje glavnog duga, prije svega za one privredne subjekte koji imaju problem s likvidnošću, a kojima je na ovaj način olakšano plaćanje dospjelih obaveza. 

"Povjerilac će brže doći do likvidnih sredstava, što će, u kombinaciji sa drugim mjerama fiskalne politike, kao što su nove odredbe Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u poslovnim transakcijama, pozitivno uticati na buduće ekonomske i poslovne tokove u Republici Srpskoj", piše u saopštenju. 

U saopštenju se dodaje da istovremena primjena novih zakonskih rješenja, Zakona o zateznoj kamati i Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u poslovnim transakcijama, doprinosi ispunjenju krajnjeg cilja ekonomskih mjera na povećanju likvidnosti u Republici Srpskoj, koja opravdava hitnost u donošenju Zakona o zateznoj kamati.