Da li je nasilje u porodici moglo da se spriječi?

Kontrola bolnice i Centra u Čačku zbog trostrukog ubistva

  • Izvor: Telegraf.rs
  • 12.04.2022.14:22

Zaštitnik građana, Zoran Pašalić je po sopstvenoj inicijativi, a na osnovu informacija iz medija da je u Čačku jedna osoba osumnjičena da je ubila troje članova svoje porodice, pokrenuo postupak kontrole zakonitosti i pravilnosti rada Opšte bolnice i Centra za socijalni rad u tom gradu, kao i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije.

Zaštitnik građana od čačanske bolnice traži da ga u roku od 15 dana obavijesti da li su članovi ove porodice ranije prijavljivali bilo kakav oblik nasilja, da li je to konstatovano u nalazima ljekara i da li su i kada ordinirajući ljekari prijavili sumnju na nasilje nadležnim institucijama (policiji, CSR, tužilaštvu).

Centar za socijalni rad Čačak treba da obavijesti Zaštitnika građana u roku od 15 dana da li su upoznati sa situacijom u ovoj porodici, da li se i po kom osnovu porodica nalazi na evidenciji Centra, da li je u proteklom periodu bilo prijava za nasilje i koje aktivnosti je Centar, u saradnji sa drugim organima, preduzeo kako bi se pružila adekvatna podrška i zaštita mogućim žrtvama nasilja u porodici.

Od MUP-a, Zaštitnik građana traži da ga u roku od 15 dana obavijesti o postupanju u konkretnom slučaju i po eventualnim ranijim prijavama za nasilje u ovoj porodici, zatim o ostvarenoj saradnji sa CSR, tužilaštvom i drugim organima kao i o aktivnostima koje je policija preduzela kako bi se pružila adekvatna podrška i zaštita mogućim žrtvama porodičnog nasilja.

Zaštitnik građana je, imajući u vidu obavezu svih državnih organa da preduzimaju aktivnosti i razmjenjuju informacije u cilju zaštite prava i sloboda svih građana, u duhu dobre saradnje od Osnovnog suda u Čačku zatražio obaveštenje da li se protiv osobe koja se sumnjiči da je u tom gradu ubila troje članova porodice vodio neki krivični postupak, da li je pravosnažno osuđivan i da li su mu izrečene mjere bezbjednosti.