Kosjerić

Košarac-Sabolić: Neprihvatljivo odlagalište na Trgovskoj gori

  • 02.04.2020.17:16

Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara Staša Košarac rekao je ambasadoru Hrvatske u BiH Ivanu Saboliću da je eventualna izgradnja odlagališta radioaktivnog i nuklearnog otpada na Trgovskoj gori, na granici sa BiH, potpuno neprihvatljiva, jer bi to ugrozilo zdravlje 250.000 stanovnika u 13 opština u slivu rijeke Une, te imalo negativan uticaj za životnu sredinu.

Košarac je istakao da će, u skladu sa zaključcima relevantnih institucija u BiH, raditi na dokazivanju štetnosti izgradnje spornog objekta na Trgovskoj gori, te da će tražiti da sve institucije u BiH budu aktivne i mobilisane u traženju argumentacije u prilog navedenog zvaničnog stava, saopšteno je iz Ministarstva spoljne trgovine i ekonomskih odnosa.

On je naglasio je da će insistirati na formiranju pravno-eskpertskog tima koji će se baviti ovim pitanjem, u skladu sa zaključcima sastanka koji je u februaru imao sa entitetskim ministrima nadležnim za zaštitu životne sredine, te predstavnicima parlamentarne grupe "Zeleni klub", Agencije za radijacionu i nuklearnu bezbjednost BiH i načelnicima opština u slivu rijeke Une.

Košarac je inicirao hitni sastanak danas u Sarajevu sa Sabolićem nakon što su se u javnosti pojavile informacije da je Ministarstvo za zaštitu životne sredine i energetike Hrvatske dalo lokaciju bivšeg vojnog skladišta Čerkezovac u opštini Dvor na upotrebu Fondu za finansiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada nuklearne elekrtane "Krško".

Sabolić je informisao Košarca da je resorno ministarstvo Hrvatske ustupilo predmetnu lokaciju Fondu radi izrade studije uticaja na životnu sredinu, te da će se kao podloga za izradu studije provesti istražni radovi, odrediti nulto radiološko stanje i izraditi bezbjednosne analize.

"Istaknuto je da je Hrvatska privržena poštivanju Konvencije o procjeni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu /ESPOO/, kojom se, između ostalog, obavezuje da će sarađivati sa svim zainteresovanim stranama, u konkretnom slučaju sa BiH. U skladu sa tim, BiH će na osnovu svojih kapaciteta dati komentare u fazi pripreme studije uticaja na životnu sredinu", navedeno je u saopštenju.

Na današnjem sastanku ukazano je na neophodnost da Košarac i ministar za zaštitu životne sredine i energetike Hrvatske Tomislav Ćorić u najkraćem roku stupe u kontakt da bi dodatno razmotrili pitanje eventualne izgradnje odlagališta na Trgovskoj gori.

S tim u vezi, dogovoreno je da naredne sedmice dvojica nadležnih ministara održe telefonski ili sastanak putem skajpa, uzimajući u obzir aktuelnu epidemiološku situaciju prouzrokovanu širenjem korona virusa, istaknuto je u saopštenju.

Košarac i Sabolić naglasili su opredijeljenost za dobre odnose BiH i Hrvatske, te ukazali na potrebu daljeg razvoja saradnje i dobrosusjedskih odnosa.