Istraživanja

Psihologija privlačnosti: Kako biramo emotivne partnere

  • Izvor: avaz
  • 27.11.2021.14:58

Časopis Psychology Today na osnovu naučnih istraživanja donio je nekoliko zaključaka šta se zapravo krije iza "psihologije privlačnosti" odnosno kako biramo emotivne partnere, a rezultati su pokazali znatan uticaj sličnosti, blizine, ali i važnost osvajanja.

Iako stara izreka kaže da se suprotnosti privlače, istraživanje je pokazalo da je sličnost mnogo važnija. Takođe, još jedan faktor koji (najčešće nesvjesno) igra ulogu u odabiru partnera jeste blizina. Istraživanja su pokazala da je veća vjerovatnoća da će ljudi biti privučeni ljudima koje redovno viđaju.

Istraživači su raspravljali i o tome da jednostavno biti u uzbudljivoj situaciji može povećati privlačnost prema drugima, kao i koliki uticaj ljepota i klasični stereotipi imaju na našu definiciju privlačnog.

Sličnost

U središtu privlačnosti je ideja da volimo biti s ljudima koji nam pružaju nagrađujuće i pozitivne interakcije. Studija o privlačnosti procijenila je da li je bolja percepcija drugih povezana s tim koliko su ljudi slični. Da bi to učinili, istraživači su zamolili preko 150 učesnika da pročitaju upitnik o stavovima koje je navodno ispunio drugi učesnik ili ono što istraživači nazivaju "lažnim strancem", a zatim da ocijene privlačnost prema lažnom strancu.

Istraživači su mijenjali odgovore kako bi manipulirali time koliko je lažni stranac bio sličan učesniku i koliko se stavova pojavilo na ljestvici. Otkrili su da je proporcija sličnosti važnija od ukupnog broja sličnih stavova - odnosno da su stranci koji im više sliče percipirani "privlačnijim". Ova studija je postavila temelje za stotine narednih studija o važnosti sličnosti u privlačnosti.

Važnost blizine

Postoji izreka da "možete birati prijatelje, ali ne i porodicu". Međutim, može biti da ni vaš izbor prijatelja ili partnera nije u potpunosti pod vašom svjesnom kontrolom. U klasičnoj studiji o stvaranju prijateljstva, istraživači su zamolili skoro 300 studenata univerziteta MIT da navedu svoje najbliže prijatelje.

Istraživači su zatim pogledali gdje navedeni prijatelji žive u studentskim domovima. Kada je neko živio jedna vrata dalje, postojala je vjerovatnoća od 41 posto da je naveden kao bliski prijatelj. Kako se broj vrata povećavao, ta vjerovatnoća se smanjivala.

Ova studija pokazuje važnost koju blizina ima na formiranje odnosa te su psiholozi utvrdili da može dovesti do privlačnosti i ljubavnih odnosa.

Ono što je lijepo je dobro

Većina ljudi pretpostavlja da je biti fizički privlačan dobra stvar, ali ova studija je pokazala koliko to može biti dobro. Studenti su gledali slike muškaraca i žena koji su predstavljali nekoliko nivoa privlačnosti. Samo na osnovu fotografije, ocijenili su atraktivnije ljude kao ljubaznije, otvorenije, skromnije, osjetljivije, druželjubive i interesantnije.

Ali pozitivnim percepcijama tu nije bio kraj. Učesnici su takođe smatrali da su privlačniji ljudi oni koji imaju bolje poslove, bolje brakove i bolje živote.

Ovi rezultati pokazuju našu snažnu pristranost prema fizičkoj ljepoti i stereotipnim uvjerenjima koja pripisujemo privlačnijim pojedincima.

Tagovi: