Proglasila Generalna skupština UN-a

Danas Međunarodni dan porodice

  • Извор: Аваз
  • 15.05.2023. 08:13

Danas je Međunarodni dan porodice, koji je proglasila Generalna skupština Ujedinjenih nacija, 1993. godine, sa željom da istakne važnost porodičnog života.

Porodica, kao osnovna jedinica društva, zahtijeva zaštitu, pomoć i podršku od svojih članova, ali i društva, jer jedino na taj način svako pojedinačno može dati svoj optimalni doprinos zajednici u kojoj živi.

Ujedinjene nacije su i formalno zaštitile porodicu putem Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, Deklaracije o društvenom napretku i razvoju, te Konvencije o ukidanju svih oblika diskriminacije protiv žena.

Međunarodni dan porodice obilježava se na različite načine širom svijeta: kroz programe koji su usmjereni ka pružanju podrške porodici, različite organizovane događaje i koncerte.

Ciljevi obilježavanja ovog dana su postizanje jednakosti između žena i muškaraca u okviru porodice, dijeljenje kućnih obaveza i dužnosti, zaštita porodice i pomoć pri ispunjavanju odgovornosti prema zajednici.

Тагови: