Vic dana

Bokser

  • Izvor: ATV
  • 10.08.2022.10:36

Ža­li se bo­k­ser svom tre­ne­ru.

"Baš je daleko svlačionica od ringa".

Trener odgovara:

"Ne­ma ve­ze, io­na­ko će­mo te no­si­ti".

Tagovi: