Vic dana

Perica i deminutiv

  • Izvor: ATV
  • 20.07.2022.16:51

Učiteljica odlučila da provjeri znanje učenika.

Upita ona djecu:

- Deminutiv od hljeb?

Javlja se Perica:

- Kifla.

Tagovi: